Beboerreferat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 7/11-2019

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har underskrevet hovedentreprisekontrakt med den udførende entreprenør: Hovedstadens Bygningsentreprise A/S. Projektet opstartes officielt i løbet af november.

Byggeriet forventes at køre i 4 etaper rundt om ejendommen. Så snart bestyrelsen har en tidsplan rundsendes denne og lægges på hjemmesiden. Beboerne i etape 1 og 2 er allerede blevet varslet via brev fra Hovedstadens Bygningsentreprise angående opmåling af vinduer. Varslede beboere skal huske at aflevere nøgler. Det er vigtigt for gennemførslen af projektet at alle beboere giver adgang til deres lejligheder når nødvendigt.

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser og e-mail.

Beboere med fastnettelefon fra TDC
De beboere som har fastnettelefon via TDC får omlagt deres forsyning og får nyt telefonstik i deres lejlighed. Mere info følger til de berørte kunder. TDC har allerede fjernet de gamle kabler i gården og etableret midlertidige.

Fiberby
Fiberby har varslet en mindre prisstigning for internet på 5 kr. pr måned fra 1. januar 2020. Prisen vil således stige fra 120 til 125 kr.

Udskiftning af vandrør
Alle koltdvandsrør i kældrene er nu blevet udskiftet.

Cykeloprydning
Er afsluttet. Mærkede cykler er blevet fjernet.

Altan-projekt
De i alt 81 altaner og 12 franske altaner forventes først opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 10. december. [NB: På opslag i opgangene står der 4. december – mødet blev rykket efter opslaget blev hængt op.]

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 7/10-2019

Udskiftning af vandrør

Som alle er bekendt med er vi igang med en udskiftning af koldvandsrør i kældrene, da vi det sidste halve år har haft flere brud på de gamle rør. Arbejdet har medført en del adgang til nogle beboeres kælderrum.

Udskiftningen er stadig i gang og forventes færdig inden udgangen af oktober.

Cykeloprydning

Der er varslet cykeloprydning 22. oktober til alle beboere.

Tag/vindues-projekt

Licitationen er færdig og den vindende entreprenør er fundet. Projektetmaterialet er nu sendt videre til kommunen for endelig godkendelse, hvilket er nødvendigt grundet tilskud.

Vi forventer byggestart start november.

Så snart bestyrelsen kender planen vil der komme yderligere information.

Husholdningsaffald

Husk at kontrollere at affald smides i de korrekte containere. Særligt er der fundet alm. husholdningsaffald i plastcontainerne. Husk desuden at mælkekartoner og pizzabakker ikke er papaffald, men alm. husholdningsaffald.

Byggeaffald og storskrald

Det er kun storskrald, der må placeres i storskraldsrummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskraldsrummet, med mindre det er aftalt med vicevært Michael.

Renovationsfirmaet vil ikke medtage byggeaffald, hvorfor det skal fjernes af Michaels folk.

Henstilles byggeaffald uden aftale, koster det foreningen og dermed os alle sammen penge.

Airbnb

Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Altan-projekt

Altanerne er nu bestilt, i alt 81 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:

Torsdag d. 7. november.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 11/9-2019

Husholdningsaffald
Husk at kontrollere at affald smides i de korrekte containere. Særligt er der fundet alm. husholdningsaffald i plastcontainerne. Husk desuden at mælkekartoner og pizzabakker ikke er papaffald, men alm. husholdningsaffald.

Byggeaffald og storskrald
Det er kun storskrald, der må placeres i storskraldsrummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskraldsrummet, med mindre det er aftalt med vicevært Michael.
Renovationsfirmaet vil ikke medtage byggeaffald, hvorfor det skal fjernes af Michaels folk.
Henstilles byggeaffald uden aftale, koster det foreningen og dermed os alle sammen penge.

Tag/vindues-projekt
Projektet er i udbud og resultatet får vi senere i september.
Efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet. Men vi forventer opstart efter efterårsferien.
Så snart bestyrelsen kender planen vil der komme yderligere information.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Altan-projekt
Altanerne er nu bestilt, i alt 81 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag d. 7. oktober.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 13/8-2019

Byggeaffald og storskrald
Husk at det kun er storskrald, der må placeres i storskraldsrummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskraldsrummet, med mindre det er aftalt med vicevært Michael.
Renovationsfirmaet vil ikke medtage byggeaffald, hvorfor det skal fjernes af Michaels folk.
Henstilles byggeaffald uden aftale, koster det foreningen og dermed os alle sammen penge.

Lakering af hovedtrapper & køkkentrapper
Alle køkkentrapper samt nogle hovedtrapper har fået frisk lak

Tag/vindues-projekt
Projektet er nu sendt i udbud. Bestyrelsen ser frem til resultatet som vi får i september.
Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet. Men vi forventer opstart efter efterårsferien.

Bytterummet forsætter
Da en andelshaver har meldt sig på banen til at stå for rummet, lukkes det alligevel ikke. Bestyrelsen takker for, at en ny har lyst til at forsætte det gode initiativ. Bestyrelsen henstiller til at bytterummet kun anvendes til mindre genstande og henviser desuden til den nye nærgenbrugsstation på Sønder Boulevard, hvor der også er en byttestation.

Vaske-tider
Nogle beboere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at restvasketiderne i vaskeriets app. ofte ikke stemmer overens med den resttid, der står på maskinens display. Saniva oplyser at det bl.a. skyldes at maskinerne til dels
tilpasser vasketiden til mængden af tøj. Resttiden kan derfor ofte være 10-15 min. længere end vist i appen, hvilket er normalt.
Er maskinerne længere tid om det, tyder det på en fejl. Fejlmeld da på displayet på væggen.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:
Endnu ikke planlagt, men forventes midt september. Datoen bliver lagt op på hjemmesiden.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde i tirsdag d. 9/7-2019

Vedligeholdelsesvejledning for altaner
Der er uploaded en vedligeholdelsesvejledning for de eksisterende altaner på foreningens hjemmeside. https://abdannevirke.dk/wp-content/uploads/2019/07/Vedligeholdelsesvejledning-
Kontec-altaner.pdf

Lakering af hovedtrapper
Til information får hovedtrapperne en slibning og lakering fra 18. juli.

Bytterummet forsætter
Da en anden andelshaver har meldt sig på banen til at stå for rummet, lukkes det alligevel ikke. Bestyrelsen takker for, at en ny har lyst til at forsætte det gode initiativ. Bestyrelsen henstiller til at bytterummet kun anvendes til mindre genstande og henviser desuden til den nye nærgenbrugsstation på Sønder Boulevard, hvor der også er en byttestation.

Mulighed for tilskud affaldssortering
Det er muligt via Københavns kommune at få tilskud til indkøb af affaldssortering til sit køkken. Se mere på https://kbhsorterer.kk.dk/ hvor der også er et inspirationskatalog. Sidste frist er 1. august.

Vaske-tider
Nogle beboere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at restvasketiderne i vaskeriets app. ofte ikke stemmer overens med den resttid, der står på maskinens display. Saniva oplyser at det bl.a. skyldes at maskinerne til dels tilpasser vasketiden til mængden af tøj. Resttiden kan derfor ofte være 10-15 min. længere end vist i appen, hvilket er normalt.
Er maskinerne længere tid om det, tyder det på en fejl. Fejlmeld da på displayet på væggen.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har været til opstartsmøde hos kommunen. Vores rådgivningsfirma Schødt er i fuld sving med at udarbejde udbudsmaterialet. Licitationen forventes til september. Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 13. august.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.