Bestyrelsesmøde d. 16/11 2020

Tag/vinduesprojekt
Overdækningen på etape 4 er afmonteret og vi begynder at kunne se enden på projektet. Vi afventer stadig aflevering af loftet på etape 2. Gadestillads på etape 3 forventes nedtaget over de næste par uger.

En stor del af skurbyen fjernes også i de følgende uger. 

Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige. Bagtrapper er i gang i Dannevirkegade.

Nye vinduer/døre mod gaden fra Bøjsø
Bemærk at de nye vinduer/døre mod gaden er koblede ruder, hvor der er en dobbeltramme. Der er omdelt brugsvejledning samt en plastik-brik, der kan benyttes til at åbne de koblede vinduer til indvendig vask. Udvendigt må de ikke vaskes de første 6 måneder, da kitten skal have lov at hærde. De må gerne vaskes indvendigt og mellem rammerne. 

Nye vinduer/døre mod gården fra Frovin
For vinduer/døre mod gården er der en vejledning på abdannevirke.dk under Dokumenter -> Procedurer og vejledninger. Dette er almindelige termoruder og må gerne vaskes på alle sider. 

Juletræ
Som traditionen foreskriver, kommer der også i år juletræ op i gården. 

Parkering i Slien
Mens der er opsat stillads i Slien, er det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne.

Vores fine nye facade
Bestyrelsen gør opmærksom på at det ikke er tilladt at opsætte nøglebokse eller andre genstande på facaden – hverken ved gadedøre eller altaner. 

Altanprojektet
Opsætning af altaner er i fuld gang. Altaner monteres udefra, så det ikke bliver nødvendigt at få adgang til lejlighederne. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021. 

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag d 14/12 2020. 

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 21/10 2020

Tag/vinduesprojekt

Stillads er ved at blive fjernet mod gården på etape 3.

Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige. Bagtrapper afventer ophæng af altaner.

Nye vinduer/døre mod gaden fra Bøjsø

Bemærk at de nye vinduer/døre mod gaden er koblede ruder, hvor der er en dobbeltramme. Der er omdelt brugsvejledning samt en plastik-brik, der kan benyttes til at åbne de koblede vinduer til indvendig vask.

Udvendigt må de ikke vaskes de første 6 måneder, da kitten skal have lov at hærde. De må gerne vaskes indvendigt og mellem rammerne.

Nye vinduer/døre mod gården fra Frovin

For vinduer/døre mod gården er der en vejledning på abdannevirke.dk under Dokumenter -> Procedurer og vejledninger. Dette er almindelige termoruder og må gerne vaskes på alle sider.

Parkering i Slien

Mens der er opsat stillads i Slien, er det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne.

Vores fine nye facade

Bestyrelsen gør opmærksom på at det ikke er tilladt at opsætte nøglebokse eller andre genstande på facaden – hverken ved gadedøre eller altaner.

Havemøbler

Sættes ind til overvintring i løbet af den kommende uge.

Altanprojektet

Opsætning af altaner er i fuld gang. Altaner monteres udefra, så det ikke bliver nødvendigt at få adgang til lejlighederne. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021.

Næste bestyrelsesmøde:

Mandag d 16/11 2020.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Ekstern venteliste er lukket!

Opdateret 7/10: Ventelisten var åben i et døgn og i det tidsrum blev der modtaget mere end 200 opskrivninger. Ventelisten er nu helt og aldeles lukket. Når den på et tidspunkt åbner igen, bliver det bekendtgjort på abdannevirke.dk/venteliste.


Ekstern venteliste åbnes for opskrivning i ét døgn!

Da de to seneste 1-værelses lejligheder der har været til salg, er dumpet igennem ventelisten uden at blive solgt, åbnes den eksterne venteliste for opskrivning i ét døgn.

Fra mandag den 5. oktober 2020 kl 18.00 og 24 timer frem er der mulighed for at opskrive sig på den eksterne venteliste til en bolig i A/B Dannevirke.

Det koster 250 kr om året at stå på ventelisten og opskrivning sker ved at skrive til foreningens administrator på clara@4b.dk med oplysning om navn, adresse, tlf. og email. Skriv ’Venteliste A/B Dannevirke’ i emnefeltet. Mails fremsendt før den 5. oktober kl 18.00 vil ikke komme i betragtning, ligesom mails modtaget efter kl 18.00 den 6. oktober også vil blive slettet.

Første opkrævning lyder på 50 kr og dækker resten af 2020 – ny opkrævning på 250 kr udsendes primo 2021.

Se mere info om ventelisten og andelsforeningen på abdannevirke.dk/venteliste.

Mvh

Bestyrelsen
A/B Dannevirke

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 22/9 2020

Tag/vinduesprojekt

Til information afholdes der rejsegilde fredag d. 25. september i gården. På grund af corona og forsamlingsforbuddet er det desværre ikke muligt at beboerne kan deltage.

Stillads er ved at blive fjernet på etape 2 – forventes helt fjernet ved udgangen af uge 40. Opdateret tidsplan (med forbehold for forsinkelser!) ser således ud:

Varslinger kommer på generelt niveau med 14 dages varsel i opgangen, og følges op at specifikke varsler i postkassen senest 3 dage før.

Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige. Bagtrapper afventer ophæng af altaner.

Nye vinduer/døre mod gaden fra Bøjsø

Bemærk at de nye vinduer/døre mod gaden er koblede ruder, hvor der er en dobbeltramme. Der er omdelt brugsvejledning samt en plastik-brik, der kan benyttes til at åbne de koblede vinduer til indvendig vask. Udvendigt må de ikke vaskes de første 6 måneder, da kitten skal have lov at hærde. De må gerne vaskes indvendigt og mellem rammerne.

Nye vinduer/døre mod gården fra Frovin

For vinduer/døre mod gården er der en vejledning på abdannevirke.dk under Dokumenter -> Procedurer og vejledninger. Dette er almindelige termoruder og må gerne vaskes på alle sider.

Parkering i Slien

Mens der er opsat stillads i Slien, vil det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne.

Altanprojektet

Opsætning af altaner er i fuld gang. Altaner monteres udefra, så det ikke bliver nødvendigt at få adgang til lejlighederne. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021.

Kontakt viceværten

Al henvendelse til viceværten kan ske via telefon 33 79 79 18 hverdage kl. 7.00-16.00, via mail til abdannevirke@yahoo.dk eller ved at aflevere et brev i brevsprækken ved viceværtkontoret Alsgade 7, kld (indgang fra gården).

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag d 21/10 2020.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 25/8 2020

Tag/vinduesprojekt

Etape 1 er færdig og den sidste del af stilladset er fjernet. Stillads på etape 2 er ved at blive rykket over på etape 4.

Varslinger kommer på generelt niveau med 14 dages varsel i opgangen, og følges op at specifikke varsler i postkassen senest 3 dage før.

Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige. Hovedtrapper etape 1 er blevet lakeret og hovedrengjort.

Nye vinduer

Bemærk at de nye vinduer mod gaden ikke må vaskes udvendigt de første 6 måneder, da kitten skal have lov at hærde. Der er omdelt fysisk brugsvejledning til Bøjsø-vinduerne, samt en plastik-brik der kan benyttes til at åbne de koblede vinduer til indvendig vask. For vinduer mod gården er der en vejledning på abdannevirke.dk.

Planter og espalierer

De gamle espalierer og planter ved hoveddørene er fjernet, da de havde fået en del tæsk under byggeprojektet. Der arbejdes på en ny løsning til 2021.

Parkering i Slien

Mens der er opsat stillads i Slien, vil det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne.

Altanprojektet

Opsætning af altaner er påbegyndt. Altaner monteres udefra, så det ikke bliver nødvendigt at få adgang til lejlighederne. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021.

Ordinær generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes mandag d. 31. august kl 19 i Haraldssalen på 3. sal i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus. Indkaldelse er fremsendt til alle andelshavere pr mail eller post.

TV-aftalen via YouSee

YouSee har varslet at de opsiger foreningens TV-aftale pr 1/7 2021, hvilket desværre betyder at den fordelagtige pris på særligt grundpakken vil stige – de andre pakker forventes at blive nogenlunde på nuværende niveau.

Kontakt viceværten

Al henvendelse til viceværten kan ske via telefon 33 79 79 18  hverdage kl. 7.00-16.00, via mail til abdannevirke@yahoo.dk eller ved at aflevere et brev i brevsprækken ved viceværtkontoret Alsgade 7, kld (indgang fra gården).

Næste bestyrelsesmøde:

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes efter generalforsamlingen. Dato for næste ordinære bestyrelsesmøde oplyses på abdannevirke.dk efter det konstituerende bestyrelsesmøde.

[Opdatering: Næste bestyrelsesmøde afholdes 22/9 2020]

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.