Bestyrelsesmøde i A/B Dannevirke onsdag d. 11/3 2020

Tag/vindues-projekt
Hovedstadens Bygningsentreprise A/S er i gang på ejendommen med etape 1 og etape 2 er startet. 

Udskiftningen af radiatorer er stort set overstået. 

Bestyrelsen er bevidst om at forløbet ikke har været problemfrit indtil videre, særligt hvad angår varsling. Bestyrelsen takker for den forståelse de berørte beboere har udvist. 

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser. Tjek også opslag i opgange og på hjemmeside. 

Internet
Bestyrelsen har fået henvendelser fra beboere der har problemer med deres internet. For at få et overblik har bestyrelsen udarbejdet et spørgeskema som kan findes på abdannevirke.dk/internet – det må meget gerne udfyldes også selvom man ikke oplever problemer!

Åben port, åbne mellemgange samt døre til cykelkældre og køkkentrapper
For at undgå at uvedkommende får adgang til gården samt ejendommen  og dermed evt. tyveri af eksempelvis cykler bedes alle hjælpe med til, at lukke såfremt man ser porten eller døre være åbne. 

Hovedstadens Byggeentreprise er blevet bedt om at huske at port og mellemgange så vidt muligt skal være lukkede.

Altan-projekt
Kommunen har nu givet byggetilladelse til vore altan-projektet. Umiddelbart har der ikke været nogle forbehold fra kommunens side. Vi afventer tidsplan fra Altana.

Ordinær generalforsamling
Årets generalforsamling er planlagt til torsdag d. 22. april. Så sæt gerne kryds i kalenderen.

 

Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 31. marts.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde torsdag d 6/2 2020

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde i A/B Dannevirke torsdag d. 6/2 2020

Tag/vindues-projekt

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S er i gang på ejendommen med etape 1, samt forberedende arbejde på efterfølgende etaper.  

Beboerne har fået fremsendt den overordnede tidsplan, oversigt over etaper og plan over byggeplads.

Der er opsat infotavler i porten med diverse informationer om projektet.

Nedrivningen af taget i etape 1 er færdigt og opbygningen er i fuld gang. 

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser. Tjek også opslag i opgange og på hjemmeside. 

Åben port, åbne mellemgange samt døre til cykelkældre og køkkentrapper
For at undgå at uvedkommende får adgang til gården samt ejendommen  og dermed evt. tyveri af eksempelvis cykler bedes alle hjælpe med til, at lukke såfremt man ser porten eller døre være åbne. 

Hovedstadens Byggeentreprise er blevet bedt om at huske at port og mellemgange skal være lukkede.

Storskralds-rum
Bestyrelsen opfordrer til at holde orden i storskralderummet og ikke blot smide affald på gulvet. Brug containerne og husk at det kun er storskrald som hører til i rummet.

Byggeaffald må ikke stilles i storskralderum!! Se mere på https://abdannevirke.dk/praktisk-info/affald-og-storskrald/ 

Altan-projekt

Projektet afventer godkendelse hos kommunen. 

Næste bestyrelsesmøde: 

Onsdag d. 11. marts.

 

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 9/1 2020

Tag/vindues-projekt

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S er igang på ejendommen med Etape 1.
Beboerne har fået fremsendt den overordnede tidsplan, oversigt over etaper og plan over byggeplads.

I nær fremtid bliver der opsat infotavler i porten med diverse informationer om projektet.

Nedrivningen af taget er i fuld gang i Etape 1.

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser. Tjek også opslag i opgange og på hjemmeside.

Storskralds-rum

Bestyrelsen opfordrer til at holde orden i storskralderummet og ikke blot smide affald på gulvet. Brug containerne og husk at det kun er storskrald som hører til i rummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskralderum!! Se mere på https://abdannevirke.dk/praktisk-info/affald-og-storskrald/

Altan-projekt

Projektet afventer godkendelse hos kommunen.

Næste bestyrelsesmøde: 

Torsdag d. 6. februar.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10/12-2019

Ekstraordinær generalforsamling
Den blev afholdt tirsdag d. 26. november. Bestyrelsen takker for det flotte fremmøde. Referatet er fremsendt.

Tag/vindues-projekt
Hovedstadens Bygningsentreprise A/S er gået igang på ejendommen med Etape 1.
Bestyrelsen vil snarligt fremsende tidsplan, oversigt over etaper og plan over byggeplads.

Opmåling af vinduer er stort set færdig.

Varsling mht. opsætning af isolering i bl.a. cykelkældre har desværre ikke været optimal fra Hovedstadens Bygningsentreprise. Bestyrelsen er opmærksomme på dette og har meddelt Hovedstadens at deres varslinger skal ske i bedre tid og være tydeligere.

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser og e-mail. Tjek også opslag i opgange og på hjemmeside. 

Byggeaffald er ikke storskrald?
Det sker desværre ofte at der hensættes byggeaffald i storskralderummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskralderum!! Renovationsfirmaet tager ikke byggeaffald med og såfremt der er byggeaffald henter de ikke vore storskrald. Som nævnt på infosedler i opgange og på hjemmesiden skal man kontakte viceværten, hvis man har behov for at komme af med byggeaffald. Se mere på https://abdannevirke.dk/praktisk-info/affald-og-storskrald/ 

Beboere med fastnettelefon fra TDC
De beboere som har fastnettelefon via TDC får omlagt deres forsyning og får nyt telefonstik i deres lejlighed. Mere info følger til de berørte kunder. TDC har allerede fjernet de gamle kabler i gården og etableret midlertidige.

Fiberby
Fiberby har varslet en mindre prisstigning for internet på 5 kr. pr måned fra 1. januar 2020. Prisen vil således stige fra 120 til 125 kr. 

Altan-projekt
Projektet afventer godkendelse hos kommunen. 

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d. 16. januar.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 7/11-2019

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har underskrevet hovedentreprisekontrakt med den udførende entreprenør: Hovedstadens Bygningsentreprise A/S. Projektet opstartes officielt i løbet af november.

Byggeriet forventes at køre i 4 etaper rundt om ejendommen. Så snart bestyrelsen har en tidsplan rundsendes denne og lægges på hjemmesiden. Beboerne i etape 1 og 2 er allerede blevet varslet via brev fra Hovedstadens Bygningsentreprise angående opmåling af vinduer. Varslede beboere skal huske at aflevere nøgler. Det er vigtigt for gennemførslen af projektet at alle beboere giver adgang til deres lejligheder når nødvendigt.

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser og e-mail.

Beboere med fastnettelefon fra TDC
De beboere som har fastnettelefon via TDC får omlagt deres forsyning og får nyt telefonstik i deres lejlighed. Mere info følger til de berørte kunder. TDC har allerede fjernet de gamle kabler i gården og etableret midlertidige.

Fiberby
Fiberby har varslet en mindre prisstigning for internet på 5 kr. pr måned fra 1. januar 2020. Prisen vil således stige fra 120 til 125 kr.

Udskiftning af vandrør
Alle koltdvandsrør i kældrene er nu blevet udskiftet.

Cykeloprydning
Er afsluttet. Mærkede cykler er blevet fjernet.

Altan-projekt
De i alt 81 altaner og 12 franske altaner forventes først opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 10. december. [NB: På opslag i opgangene står der 4. december – mødet blev rykket efter opslaget blev hængt op.]

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.