Beboerreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 10/9 2018

Etablering af ekstra kælderrum:
Da alle loftsrum skal tømmes inden taget skal skiftes bliver der etableret flere kælderrum, således at alle lejligheder kan få et kælderrum i byggeperioden. De nye kælderrum vil blive opsat i nuværende fællesarealer og i nogle cykelkældre. De påvirkede opgange vil blive varslet. Opsætningen forventes at ske i november.

Loftsrum:
Alle beboere der har loftsrum vil tildelt et midlertidigt kælderrum i forbindelse med udskiftning af taget. Beboere med loftsrum vil når det er aktuelt få direkte besked om, hvilket kælderrum de får tildelt. Efter taget er blevet skiftet er det planen at kun 4. sals lejligheder vil få tildelt loftsrum. Alle andre lejligheder vil få kælderrum.

Oprydning på fællesarealer:
I forbindelse af etablering af ekstra kælderrum er der behov for et oprydning i fællesarealer i kældrene. Alt hvad der står i fællesarealer vil blive fjernet i henhold til varsling.

Kiosk 21:
Som nogle måske har opdaget er Kiosk 21, på hjørnet af Alsgade og Slesvigsgade, lukket. Bestyrelsen arbejder på at få lokalet udlejet igen. Dog bliver der ikke kiosk igen og heller ingen café eller lignende. Såfremt nogle beboere kender til interesserede potentielle lejere kan de kontakte bestyrelsen.

Cykeloprydning mv.:
Det er igen tid til en oprydning i og omkring ejendommen. Cykler, barnevogne, legetøj, klapvogne mv. blev derfor mærket i slutningen af august. De cykler mv. som fortsat er mærket vil d. 4. oktober blive fjernet i forhold til varsling.

Tag/vindues-projekt:
I forbindelse med det kommenede projekt vil beboerne fremover kunne støde på fagfolk, som registrerer og opmåler ejendommen. Bestyrelsen har via rådgiver udfyldt ansøgning til kommunen om muligt tilskud. Dette får foreningen først svar på i december 2018. Selve myndighedsprojektet er indsendt til kommunen 7. september. Opstart af tag/vindues-projektet forventes blive forsommeren 2019.

Altan-projekt:
Til information er projektet blevet forsinket grundet flere faktorer. Bl.a. har altanfirmaet været langsomme i deres kommunikation og svar. Derudover er bestyrelsen blevet gjort opmærksom på at vi muligvis kan få støtte til altandøre mv. via kommunen, såfremt disse samkøres med tag/vindues- projektet. Hvad angår tidshorisont for nye altaner vil de først blive opsat efter tag/vindues-projektet er igangsat.

Bytterum:
Bytterummet ligger i kælderen mellem Slien 2 og 4. Rummet er desværre for småt til møbler, hvormed disse ikke bør stilles i bytterummet.

Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 9. oktober.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.