Beboerreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 28/5 2018

Tag- og vinduesprojekt
Planlægningen af tag- og vinduesprojektet er nu opstartet. Der vil derfor løbende være folk på egendommen som måler og tager diverse prøver. Da de arbejder for at realisere vores behov, er det vigtigt i er venlige over for dem. Spørg gerne indtil hvad de laver og giv dem en hjælpende hånd hvis det er

Parkering i Slien, nye p-billetter:
Pr. 1. April overtog DinParkering A/S kontrollen af parkering i Slien. Beboerne har fået udleveret parkeringsbilletter. Ekstra billetter kan rekvireres via viceværten. Parkeringen i Slien er fortsat tænkt som gæsteparkering. De nye parkeringsbilletter til Slien varer 48 timer og skal påskrives dato og tidspunkt.

Fælles blomsterkasser i gården:
Der er opsat 2 røde plantekasser på græsplænen i Alsgade-enden af gården. Disse plantekasser er til fælles afbenyttelse, hvor beboerne kan plante diverse planter, krydderurter mv.

Borde og bænke:
Borde og bænke er blevet olieret og er kommet ud i gården. Bestyrelsen forventer at der indkøbes nye borde bænke til næste år.

Slibning og lakering af trapper:
I juli vil de hovedtrapper som er lakeret blive shinet op med en let slibning og lakering. Berørte opgange bliver varslet individuelt.

Bytterum:
Bytterummet ligger i kælderen mellem Slien 2 og 4. Rummet er desværre for småt til møbler, hvormed disse ikke bør stilles i bytterummet.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d. 27. juni.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.