Beboerreferat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 27/6 2018

Tag/vindues-projekt
I forbindelse med det kommenede projekt vil beboerne fremover kunne støde på fagfolk, som registrerer og opmåler ejendommen. Bestyrelsen har via rådgiver nu udfyldt ansøgning til kommunen om muligt tilskud. Dette får foreningen først svar på i december 2018.
Opstart af tag/vindues-projektet forventes blive forsommeren 2019.

Altan-projekt
Til information er projektet blevet forsinket grundet flere faktorer. Bl.a. har altanfirmaet været langsomme i deres kommunikation og svar. Derudover er bestyrelsen blevet gjort opmærksom på at vi muligvis kan få støtte til altandøre mv. via kommunen, såfremt disse samkøres med tag/vinduesprojektet.
Hvad angår tidshorisont for nye altaner vil de først blive opsat efter tag/vindues-projektet er igangsat.

Kælder og loftsrum:
I forbindelse med det kommende tag-projekt skal alle loftsrum snart ryddes. Alle der har loftsrum vil blive tildelt et midlertidigt kælderrum. Efter vi har fået nyt tag er det planen at 3. og 4. sals lejligheder vil få tildelt et loftsrum.
Beboere der har lånt ekstra rum (i kælder eller på loft) vil snarligt få besked på at rydde disse. Dette for at alle kan få adgang til et kælderrum i byggeperioden.
For at få nok kælderrum vil der bl.a. i nogle cykelkældre blive etableret ekstra rum.

Sommer i gården:
Husk at husorden også gælder i gården. Da der er meget lydt i gården, bedes beboerne udvise hensyn, også i forbindelse med grill i gården.

Fælles blomsterkasser i gården:
Der er opsat 2 røde plantekasser på græsplænen i Alsgade-enden af gården. Disse plantekasser er til fælles afbenyttelse, hvor beboerne kan plante diverse planter, krydderurter mv.

Slibning og lakering af trapper:
I juli vil de hovedtrapper som er lakeret blive shinet op med en let slibning og lakering. Berørte opgange bliver varslet individuelt.

Bytterum:
Bytterummet ligger i kælderen mellem Slien 2 og 4. Rummet er desværre for småt til møbler, hvormed disse ikke bør stilles i bytterummet.

Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 14. august.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.