Beboerreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14/8 2018

Loppemarked
Der afholdes loppemarked i gården lørdag d. 25. august. Se info på https://abdannevirke.dk/loppemarked

Cykeloprydning mv.
Det er igen tid til en oprydning i gården og i cykelkældrene. Mandag d. 20. august vil cykler, barnevogne, legetøj, klapvogne mv. derfor blive mærket. De cykler mv. som fortsat er mærket 6 uger senere vil blive fjernet. Det vil blive opsat information i opgangene.

Opgangsdøre:
Alle hovedopgangsdøre er i løbet af juli blevet malet.

Slibning og lakering af trapper:
Alle hovedtrapper uden linoleum er blevet overfladeslebet og lakeret.

Tag/vindues-projekt:
I forbindelse med det kommenede projekt vil beboerne fremover kunne støde på fagfolk, som registrerer og opmåler ejendommen. Bestyrelsen har via rådgiver nu udfyldt ansøgning til kommunen om muligt tilskud. Dette får foreningen først svar på i december 2018.
Opstart af tag/vindues-projektet forventes blive forsommeren 2019.

Altan-projekt:
Til information er projektet blevet forsinket grundet flere faktorer. Bl.a. har altanfirmaet været langsomme i deres kommunikation og svar. Derudover er bestyrelsen blevet gjort opmærksom på at vi muligvis kan få støtte til altandøre mv. via kommunen, såfremt disse samkøres med tag/vinduesprojektet.

Hvad angår tidshorisont for nye altaner vil de først blive opsat efter tag/vindues-projektet er igangsat.

Kælder og loftsrum:
I forbindelse med det kommende tag-projekt skal alle loftsrum snart ryddes. Alle der har loftsrum vil blive tildelt et midlertidigt kælderrum. Efter vi har fået nyt tag er det planen at 3. og 4. sals lejligheder vil få tildelt et loftsrum.
For at få nok kælderrum vil der bl.a. i nogle cykelkældre blive etableret ekstra rum.

Bytterum:
Bytterummet ligger i kælderen mellem Slien 2 og 4. Rummet er desværre for småt til møbler, hvormed disse ikke bør stilles i bytterummet.

Næste bestyrelsesmøde:
Sidst i september, men dato endnu ikke fastsat. Dato vil blive noteret på hjemmesiden når den kendes.

Opdateret: Næste møde er 10. september kl 19.00.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat