Beboerreferat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 28/11 2018

Juletræstænding:
Traditionen tro vil der være juletræstænding i gården 1. søndag i advent. Se opslag i opgangene.

Vandlåse og ventilationåbninger
Der har flere steder i ejendommen været oplevet at vand trænger ned fra badeværelser til underboer. Årsagen er, at nogle beboere ikke renser deres vandlås på badeværelserne. Husk derfor at det er vigtigt at rense vandlåsen på badeværelset!

Bestyrelsen minder desuden om, at ventilationsåbninger i køkken og i badeværelse skal være åbne og renses jævnligt. Såfremt dette ikke sker påvirker det indeklimaet negativt samt generer din nabo.

Se vedligeholdelses-vejledningen for badeværelser, der ligger på hjemmesiden.

Støj og gener fra naboer
Bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde en god tone til sine naboer og tage hensyn. Ejendommens husorden er til for at vi alle kan være her. Tag hensyn og forsøg at løse eventuelle problematikker via dialog.

Fremleje via Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der på seneste generalforsamling blev vedtaget en procedure for korttidsfremleje, der blandt andet indebærer at udlejer har ansvar for at varsle opgangens øvrige beboere via opslag i opgangen. Bestyrelsen skal desuden varsles via abdannevirke.dk/korttidsfremleje.

Se vedtægterne §12 stk 5-6 samt husordenens afsnit om Korttidsudlejning.

Fremmede i gården & risiko for tyveri:
Bestyrelsen opfordrer beboerne til at være opmærksomme på hvem der befinder sig i gården. Ser eller møder man personer som ikke hører til i ejendommen, opfordres man til at bede dem forlade gården.

Vær desuden opmærksom på at døre i mellemgangene smækker ordentligt og at porten lukker/låser inden man forlader gården.

Loftsrum:
Alle beboere der har loftsrum vil tildelt et midlertidigt kælderrum i forbindelse med udskiftning af taget. Beboere med loftsrum vil når det er aktuelt få direkte besked om, hvilket kælderrum de får tildelt. Efter taget er blevet skiftet er det planen at kun 4. sals lejligheder vil få tildelt loftsrum. Alle andre lejligheder vil få kælderrum.

Kiosk 21:
Som nogle måske har opdaget er Kiosk 21, på hjørnet af Alsgade og Slesvigsgade, lukket. Bestyrelsen arbejder på at få lokalet udlejet igen. Dog bliver der ikke kiosk igen og heller ingen café eller lignende. Såfremt nogle beboere kender til interesserede potentielle lejere kan de kontakte bestyrelsen. Se mere på: abdannevirke.dk/slesvigsgade-21

Tag/vindues-projekt:
Foreningen har fået byggetilladelse til projektet og tilsagn i forhold til evt. tilskud fra kommunen forventes umiddelbart inden jul. Opstart af tag/vindues-projektet forventes blive forsommeren 2019.

Altan-projekt:
Der vil blive fremsendt infoskrivelser til alle lejligheder angående altaner inden nytår. Hvad angår tidshorisont for nye altaner vil de først blive opsat efter tag/vindues-projektet er igangsat.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d. 9. januar.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.