Beboerreferat fra bestyrelsesmøde i tirsdag d. 9/7-2019

Vedligeholdelsesvejledning for altaner
Der er uploaded en vedligeholdelsesvejledning for de eksisterende altaner på foreningens hjemmeside. https://abdannevirke.dk/wp-content/uploads/2019/07/Vedligeholdelsesvejledning-
Kontec-altaner.pdf

Lakering af hovedtrapper
Til information får hovedtrapperne en slibning og lakering fra 18. juli.

Bytterummet forsætter
Da en anden andelshaver har meldt sig på banen til at stå for rummet, lukkes det alligevel ikke. Bestyrelsen takker for, at en ny har lyst til at forsætte det gode initiativ. Bestyrelsen henstiller til at bytterummet kun anvendes til mindre genstande og henviser desuden til den nye nærgenbrugsstation på Sønder Boulevard, hvor der også er en byttestation.

Mulighed for tilskud affaldssortering
Det er muligt via Københavns kommune at få tilskud til indkøb af affaldssortering til sit køkken. Se mere på https://kbhsorterer.kk.dk/ hvor der også er et inspirationskatalog. Sidste frist er 1. august.

Vaske-tider
Nogle beboere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at restvasketiderne i vaskeriets app. ofte ikke stemmer overens med den resttid, der står på maskinens display. Saniva oplyser at det bl.a. skyldes at maskinerne til dels tilpasser vasketiden til mængden af tøj. Resttiden kan derfor ofte være 10-15 min. længere end vist i appen, hvilket er normalt.
Er maskinerne længere tid om det, tyder det på en fejl. Fejlmeld da på displayet på væggen.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har været til opstartsmøde hos kommunen. Vores rådgivningsfirma Schødt er i fuld sving med at udarbejde udbudsmaterialet. Licitationen forventes til september. Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 13. august.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.