Beboerreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 11/3-2019

Åbning af ekstern venteliste
Da antallet på den eksterne venteliste er blevet relativt lavt, åbnes den eksterne venteliste i 1 døgn. Fra mandag den 18. marts 2019 kl 00.00 og 24 timer frem er der mulighed for at opskrive sig på den eksterne venteliste til en bolig i A/B Dannevirke.

Det koster 250 kr om året at stå på ventelisten og opskrivning sker ved at skrive til foreningens administrator på clara@4b.dk med oplysning om navn, adresse, tlf. og email. Skriv ’Venteliste A/B Dannevirke’ i emnefeltet. Mails fremsendt før
den 18. marts kl 00.00 vil ikke komme i betragtning.

Se mere info på abdannevirke.dk/venteliste.

Generalforsamling i A/B Dannevirke
Årets generalforsamling bliver onsdag d. 24. april.
Indkaldelse mv. bliver fremsendt på mail senest 14 dage før.

AB Dannevirkes hjemmeside
Det er nu muligt at tilmelde sig en mailservice på foreningens hjemmeside, hvormed man efter tilmelding vil få en mail såfremt der lægges noget nyt op på siden. Tilmeld dig på abdannevirke.dk.

Tag/vindues-projekt
Foreningen har fået byggetilladelse til projektet. Angående tilsagn til evt. tilskud fra kommunen har kommunen endnu engang rykket deres forventede svartidspunkt. Bestyrelsen afventer fortsat svar. Opstart af tag/vindues-projektet forventes at umiddelbart først at blive efter sommeren 2019.

Plantekasser og private bede, krukker mv.
De store blomsterkasser i gården er blevet flyttet ind på græsplænen, da der i forbindelse med tag/vindues-projektet skal opsættes stillads. Disse bliver ryddet for planter snarest og bliver til fælles afbenyttelse i 2019. Værsgo at plante!

Opsætning af stillads vil samtidigt betyde at private plantekasser og krukker med kort varsel vil kunne blive bedt fjernet. Bestyrelsen opfordrer derfor til at private plantekasser og krukker begrænses.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev at der blev ønsket 80 altaner og 12 franske altaner. Det opfylder målsætningen i forhold antal og dermed til de forventede priser. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag d. 8. april.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.