Beboerreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 30/4 2018

Ekstraordinær ordinær generalforsamling:
Husk ekstra ordinær generalforsamling 2018 i A/B Dannevirke er mandag d. 7. maj i det tidligere beboerlokalet.

Parkering i Slien, nye p-billetter:
Pr. 1. April overtog DinParkering A/S kontrollen af parkering i Slien. Beboerne har fået udleveret parkeringsbilletter. Ekstra billetter kan rekvireres via vicevært Michael. Parkeringen i Slien er fortsat tænkt som gæsteparkering. De nye parkeringsbilletter til Slien varer 48 timer og skal påskrives dato og tidspunkt.

Fælles blomsterkasser i gården:
Der er opsat 2 røde plantekasser på græsplænen i Alsgade-enden af gården. Disse plantekasser er til fælles afbenyttelse, hvor beboerne kan plante diverse planter, krydderurter mv.

Oprydning på trapper:
Vicevært Michael & Co har gået trappeopgange igennem for ting, som jævnfør brandreglement ikke må fylde på trapperne. De fleste steder så det fint ud. Bestyrelsen minder om at der ikke må henstå effekter på trapper og reposer.

Borde og bænke:
Borde og bænke er blevet olieret og er kommet ud i gården. Bestyrelsen forventer at der indkøbes nye borde bænke til næste år.

Bytterum:
Bytterummet ligger i kælderen mellem Slien 2 og 4.

Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 28. maj.