Beboerreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 7/10-2019

Udskiftning af vandrør

Som alle er bekendt med er vi igang med en udskiftning af koldvandsrør i kældrene, da vi det sidste halve år har haft flere brud på de gamle rør. Arbejdet har medført en del adgang til nogle beboeres kælderrum.

Udskiftningen er stadig i gang og forventes færdig inden udgangen af oktober.

Cykeloprydning

Der er varslet cykeloprydning 22. oktober til alle beboere.

Tag/vindues-projekt

Licitationen er færdig og den vindende entreprenør er fundet. Projektetmaterialet er nu sendt videre til kommunen for endelig godkendelse, hvilket er nødvendigt grundet tilskud.

Vi forventer byggestart start november.

Så snart bestyrelsen kender planen vil der komme yderligere information.

Husholdningsaffald

Husk at kontrollere at affald smides i de korrekte containere. Særligt er der fundet alm. husholdningsaffald i plastcontainerne. Husk desuden at mælkekartoner og pizzabakker ikke er papaffald, men alm. husholdningsaffald.

Byggeaffald og storskrald

Det er kun storskrald, der må placeres i storskraldsrummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskraldsrummet, med mindre det er aftalt med vicevært Michael.

Renovationsfirmaet vil ikke medtage byggeaffald, hvorfor det skal fjernes af Michaels folk.

Henstilles byggeaffald uden aftale, koster det foreningen og dermed os alle sammen penge.

Airbnb

Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Altan-projekt

Altanerne er nu bestilt, i alt 81 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:

Torsdag d. 7. november.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.