Beboerreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 8/4-2019

Forårsklargøring af gården
Der er indkøbt og opsat 6 nye bord/bænke i gården. Pas godt på dem.
Tagene på legehuset og rutsjebanen er blevet malet.

Rydning af loftsrum & tildeling af kælderrum
Alle beboere som havde loftsrum har nu fået besked om, hvilket kælderrum de skulle flytte til. De fleste berørte beboere har flyttet deres effekter og de resterende har fået tidsfrist.
Har du et loftsrum og ikke har hørt fra ”Rumudvalget” bedes man hurtigere end hurtigt tage kontakt til rum@abdannevirke.dk eller ring til Clara hos 4B. Ikke registrerede loftsrum vil blive ryddet uden yderligere varsel.

Den ekstern venteliste
Den eksterne venteliste blev åbnet d. 18. marts. I løbet af de 24 timer den var åben skrev 150 personer sig på listen. Altså er der en overvældende interesse for vores forening.

Generalforsamling i A/B Dannevirke
Årets generalforsamling bliver onsdag d. 24. april og afholdes i kantinen på Vesterbro Ny Skole.
Indkaldelse mv. bliver fremsendt på mail senest 14 dage før.

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen er netop blevet indkaldt til opstartsmøde hos kommunen, hvilket betyder at vi får tilskud til vores projekt. En præcis dato for opstart af tag/vindues-projektet vides endnu ikke.

Plantekasser og private bede, krukker mv.
De store blomsterkasser i gården er blevet flyttet ind på græsplænen, da der i forbindelse med tag/vindues-projektet skal opsættes stillads. Disse er blevet ryddet for planter og bliver til fælles afbenyttelse i 2019. Værsgo at plante!

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde
Dato fastsættes umiddelbart efter den ordinære Generalforsamling.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.