Beboerreferat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 11/9-2019

Husholdningsaffald
Husk at kontrollere at affald smides i de korrekte containere. Særligt er der fundet alm. husholdningsaffald i plastcontainerne. Husk desuden at mælkekartoner og pizzabakker ikke er papaffald, men alm. husholdningsaffald.

Byggeaffald og storskrald
Det er kun storskrald, der må placeres i storskraldsrummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskraldsrummet, med mindre det er aftalt med vicevært Michael.
Renovationsfirmaet vil ikke medtage byggeaffald, hvorfor det skal fjernes af Michaels folk.
Henstilles byggeaffald uden aftale, koster det foreningen og dermed os alle sammen penge.

Tag/vindues-projekt
Projektet er i udbud og resultatet får vi senere i september.
Efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet. Men vi forventer opstart efter efterårsferien.
Så snart bestyrelsen kender planen vil der komme yderligere information.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Altan-projekt
Altanerne er nu bestilt, i alt 81 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag d. 7. oktober.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.