Beboerreferat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 12/2 2019

AB Dannevirkes hjemmeside:
Det er nu muligt at tilmelde sig en mailservice på foreningens hjemmeside, hvormed man efter tilmelding vil få en mail såfremt der lægges noget nyt op på siden. Tilmeld dig på abdannevirke.dk

Loftsrum:
Alle beboere der har loftsrum vil tildelt et midlertidigt kælderrum i forbindelse med udskiftning af taget. De fleste berørte beboere har fået besked om hvilket kælderrum de får tildelt.

Tag/vindues-projekt:
Foreningen har fået byggetilladelse til projektet og tilsagn i forhold til evt. tilskud fra kommunen var forventet inden jul, blev rykket til midt januar men bestyrelsen afventer fortsat svar. Opstart af tag/vindues-projektet forventes blive forsommeren 2019.

Plantekasser og private bede, krukker mv.:
Da der i forbindelse med tag/vindues-projektet skal opsættes stillads vil de store blomsterkasser i gården blive flyttet ind på græsplænen. Disse vil blive uden planter og bliver til fælles afbenyttelse i 2019. Opsætning af stillads vil samtidigt betyde at private plantekasser og krukker med kort varsel vil kunne blive bedt fjernet. Bestyrelsen opfordrer derfor til at private plantekasser og krukker begrænses.

Altan-projekt:
Alle andelshavere har nu haft mulighed for at tilmelde sig altanprojektet. Status er at over 70 lejligheder har ønsket altan hvilket opfylder målsætningen i forhold til de forventede priser. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Store containere til plastaffald:
De små containere til plast er blevet opgraderet til 4 store containere, 1 i hvert skralderum.

YouSee flytter rundt på tv-kanaler:
YouSee forventer at flytte rundt på tv-kanaler d. 19/2 2019. Der udsendes information til beboerne fra YouSee ugen før. Man kan finde hjælp på YouSee.dk/kanaler

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag d. 11. marts.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.