Beboerreferat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21/2 2018

Højere internet-hastighed i A/B Dannevirke:
Den 1. Februar 2018 udskiftede Fiberby foreningens switche, hvorefter internethastigheden øgedes fra 100 til 200 MB.

Ordinær generalforsamling:
Til orientering er den ordinære generalforsamling 2018 i A/B Dannevirke fastsat til torsdag d. 12. April.

Bytterum:
Bestyrelsen har på opfordring fra en beboer stillet en rum til rådighed til bytterum.
Bytterummet ligger i kælderen mellem Slien 2 og 4.

YouSee priser:
Foreningen har en specialaftale med YouSee, der giver rabat på tv-pakkerne.
2017 priser (der er stigning pr. januar 2018):
Grundpakke 101,96 kr.
Mellempakke 398,57 kr.
Fuldpakke 525,76 kr.
Husk at oplyse anlægsnr 6021843 ved alle henvendelser til YouSee.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 13. marts 2018