Beboerreferat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 9/1 2019

AB Dannevirkes hjemmeside:
Det er nu muligt at tilmelde sig en mailservice på foreningens hjemmeside, hvormed man efter tilmelding vil få en mail såfremt der lægges noget nyt op på siden. Tilmeld dig på abdannevirke.dk

Kælderrum nr. 26, 35, 46 og 49
Vigtigt: Brugerne af kælderrum 26, 35, 46 og 49 bedes give sig til kende, da rummene ellers bliver tømt 1. februar 2019. Kontakt bestyrelsen snarest på rum@abdannevirke.dk
Det er desuden vigtigt at tomme rum ikke tages i brug.

Loftsrum:
Alle beboere der har loftsrum vil få tildelt et midlertidigt kælderrum i forbindelse med udskiftning af taget.
Beboere med loftsrum vil snart få direkte besked om, hvilket kælderrum de får tildelt.

Tag/vindues-projekt:
Foreningen har fået byggetilladelse til projektet og tilsagn i forhold til evt. tilskud fra kommunen var forventet inden jul, men er blevet rykket til engang i januar. Opstart af tag/vindues-projektet forventes blive forsommeren 2019.

Altan-projekt:
Der blev inden nytår omdelt infoskrivelser til alle andelslejligheder angående altaner.
Hvad angår tidshorisont for nye altaner vil de først blive opsat efter tag/vindues-projektet er igangsat.
Bindende tilmeldinger til altaner forventes omdelt slut januar.

Slesvigsgade 21, kælderen:
Lokalet hvor Kiosk 21 lå, på hjørnet af Alsgade og Slesvigsgade, er blevet lejet ud pr. januar 2019 for 2 år.
Lejeren har en online-forretning og vil primært anvende lokalerne til kontor og lager.

YouSee flytter rundt på tv-kanaler:
YouSee forventer at flytte rundt på tv-kanaler d. 19/2 2019. Der udsendes information til beboerne fra YouSee ugen før. De kan finde hjælp på YouSee.dk/kanaler

Vandlåse og ventilationåbninger:
Der har flere steder i ejendommen været oplevet at vand trænger ned fra badeværelser til underboer. Årsagen er, at nogle beboere ikke renser deres vandlås på badeværelserne. Husk derfor at det er vigtigt at rense vandlåsen på badeværelset!
Bestyrelsen minder desuden om, at ventilationsåbninger i køkken og i badeværelse skal være åbne og renses jævnligt. Såfremt dette ikke sker påvirker det indeklimaet negativt samt generer din nabo.
Se vedligeholdelses-vejledningen for badeværelser, der ligger på hjemmesiden.

Støj og gener fra naboer:
Bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde en god tone til sine naboer og tage hensyn. Ejendommens husorden er til for at vi alle kan være her. Tag hensyn og forsøg at løse eventuelle problematikker via dialog.

Fremleje via Airbnb:
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der på seneste generalforsamling blev vedtaget en procedure for korttidsfremleje, der blandt andet indebærer at udlejer har ansvar for at varsle opgangens øvrige beboere via opslag i opgangen. Bestyrelsen skal desuden varsles via abdannevirke.dk/korttidsfremleje.
Se vedtægterne §12 stk 5-6 samt husordenens afsnit om Korttidsudlejning.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d. 13. februar.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.