Beboerreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 13/3 2018

Parkering i Slien, nye p-billetter:
Pr. 1. April overtager DinParkering A/S kontrollen af parkering i Slien. Fra første April vil de nuværende parkeringsbilletter fra CityParkering Service A/S dermed ikke gælde længere. Alle beboere vil modtage en infoskrivelse samt nogle parkeringsbilletter. Parkeringen i Slien er fortsat tænkt som gæsteparkering. De nye parkeringsbilletter til Slien varer 48 timer og skal påskrives dato og tidspunkt.

Ordinær generalforsamling:
Husk at den ordinære generalforsamling 2018 i A/B Dannevirke bliver torsdag d. 12. April.

Beskæring af træer:
Træerne i gården er blevet beskåret, hvilket de blir ca. hver andet år.

Rottespærrer tjekket:
Foreningens rottespærrer er blevet kontrolleret, hvor det var muligt. De er funktionsdygtige.

Borde og bænke:
Borde og bænke bliver i år malet inden de bliver sat ud i gården. Det forventes at de kommer ud løbende efter påske.

Bytterum:
Bytterummet ligger i kælderen mellem Slien 2 og 4.

Næste bestyrelsesmøde: Konstituerende bestyrelsesmøde bliver hurtigst muligt efter
generalforsamlingen.