Beboerreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 13/8-2019

Byggeaffald og storskrald
Husk at det kun er storskrald, der må placeres i storskraldsrummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskraldsrummet, med mindre det er aftalt med vicevært Michael.
Renovationsfirmaet vil ikke medtage byggeaffald, hvorfor det skal fjernes af Michaels folk.
Henstilles byggeaffald uden aftale, koster det foreningen og dermed os alle sammen penge.

Lakering af hovedtrapper & køkkentrapper
Alle køkkentrapper samt nogle hovedtrapper har fået frisk lak

Tag/vindues-projekt
Projektet er nu sendt i udbud. Bestyrelsen ser frem til resultatet som vi får i september.
Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet. Men vi forventer opstart efter efterårsferien.

Bytterummet forsætter
Da en andelshaver har meldt sig på banen til at stå for rummet, lukkes det alligevel ikke. Bestyrelsen takker for, at en ny har lyst til at forsætte det gode initiativ. Bestyrelsen henstiller til at bytterummet kun anvendes til mindre genstande og henviser desuden til den nye nærgenbrugsstation på Sønder Boulevard, hvor der også er en byttestation.

Vaske-tider
Nogle beboere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at restvasketiderne i vaskeriets app. ofte ikke stemmer overens med den resttid, der står på maskinens display. Saniva oplyser at det bl.a. skyldes at maskinerne til dels
tilpasser vasketiden til mængden af tøj. Resttiden kan derfor ofte være 10-15 min. længere end vist i appen, hvilket er normalt.
Er maskinerne længere tid om det, tyder det på en fejl. Fejlmeld da på displayet på væggen.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:
Endnu ikke planlagt, men forventes midt september. Datoen bliver lagt op på hjemmesiden.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.