Beboerreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14/5-2019

Maling af vaskeri
Vaskeriet var lukket noget af dagen 14/5 da loftet blev malet. Væggene bliver også malet i nærmeste fremtid.

Aflåsning af hele loft-etagen
Da alle loftsrum er ryddet, bliver loftet låst af og adgang forhindret som forberedelse til tagprojektet. Dvs. dørene til loftet bliver aflåst snarest muligt.

Generalforsamlingen i A/B Dannevirke d. 24. april
Årets generalforsamling blev afholdt onsdag d. 24. april. Referatet er på vej.

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har været til opstartsmøde hos kommunen. Vores rådgivningsfirma Schødt er i fuld sving med at udarbejde udbudsmaterialet. Licitationen forventes til september. Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde: 13. juni 2019.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.