Beboerreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 6/11 2018

Juletræstænding:
Traditionen tro vil der være juletræstænding i gården 1. søndag i advent. Nærmere info vil blive opsat i opgangene.

Fremmede i gården & risiko for tyveri:
Bestyrelsen opfordrer beboerne til at være opmærksomme på hvem der befinder sig i gården. Ser eller møder man personer som ikke hører til i ejendommen, opfordres man til at bede dem forlade gården.
Vær desuden opmærksom på at døre i mellemgangene smækker ordentligt og at porten lukker/låser inden man forlader gården.

Affaldssorterings pjece:
Bestyrelsen har fået udarbejdet en pjece med information om affaldssortering i A/B Dannevirke. Den er blevet omdelt til samtlige beboere og ophængt i alle skralderum.

Etablering af ekstra kælderrum:
Da alle loftsrum skal tømmes inden taget skal skiftes bliver der etableret flere kælderrum, således at alle lejligheder kan få et kælderrum i byggeperioden. De nye kælderrum vil blive opsat i nuværende fællesarealer og i nogle cykelkældre.
Opsætningen af ekstra kælderrum starter 7. november og forventes at tage en uges tid. De påvirkede opgange er blevet varslet.

Loftsrum:
Alle beboere der har loftsrum vil tildelt et midlertidigt kælderrum i forbindelse med udskiftning af taget. Beboere med loftsrum vil når det er aktuelt få direkte besked om, hvilket kælderrum de får tildelt. Efter taget er blevet skiftet er det planen at kun 4. sals lejligheder vil få tildelt loftsrum. Alle andre lejligheder vil få kælderrum.

Kiosk 21:
Som nogle måske har opdaget er Kiosk 21, på hjørnet af Alsgade og Slesvigsgade, lukket.
Bestyrelsen arbejder på at få lokalet udlejet igen. Dog bliver der ikke kiosk igen og heller ingen café eller lignende. Såfremt nogle beboere kender til interesserede potentielle lejere kan de kontakte bestyrelsen. Se mere på: abdannevirke.dk/slesvigsgade-21

Tag/vindues-projekt:
I forbindelse med det kommenede projekt vil beboerne fremover kunne støde på fagfolk, som registrerer og opmåler ejendommen. Bestyrelsen har via rådgiver udfyldt ansøgning til kommunen om muligt tilskud. Dette får foreningen først svar på i december 2018.
Selve myndighedsprojektet er indsendt til kommunen 7. september.
Opstart af tag/vindues-projektet forventes blive forsommeren 2019.

Altan-projekt:
Der vil blive fremsendt infoskrivelser til alle lejligheder angående altaner inden nytår.
Hvad angår tidshorisont for nye altaner vil de først blive opsat efter tag/vindues-projektet er igangsat.

Bytterum:
Bytterummet ligger i kælderen mellem Slien 4 og 6. Rummet er desværre for småt til møbler, hvormed disse ikke bør stilles i bytterummet.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d. 5. december.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.