Beboerreferat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 13/6-2019

Vaske-tider
Nogle beboere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at restvasketiderne i vaskeriets app. ofte ikke stemmer overens med den resttid, der står på maskinens display. Saniva oplyser at det bl.a. skyldes at maskinerne til dels tilpasser vasketiden til mængden af tøj. Resttiden kan derfor ofte være 10-15 min. længere end vist i appen, hvilket er normalt.
Er maskinerne længere tid om det, tyder det på en fejl. Fejlmeld da på displayet på væggen.

Mulighed for tilskud affaldssortering
Det er muligt via Københavns kommune at få tilskud til indkøb af affaldssortering til sit køkken. Se mere på kbhsorterer.kk.dk hvor der også er et inspirationskatalog.

Lukning af bytterummet
Den andelshaver, som tog initiativ til bytterummet og holdt øje med det, ønsker ikke at stå for det længere og oplyser at rummet i praksis er for lille. Derfor lukker bytterummet slut juni.
Bestyrelsen takker for engagementet og henviser fremover til den nye nærgenbrugsstation på Sønder Boulevard, hvor der også er en byttestation.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på abdannevirke.dk/korttidsfremleje

Maling af vaskeri
Vaskeriet er nu færdigmalet.

Aflåsning af hele loft-etagen
Dørene til loftet er nu blevet låst af som forberedelse til tagprojektet.

Ekstraordinær generalforsamlingen i A/B Dannevirke d. 28. maj
Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt d. 28. maj. Referatet er på vej.

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har været til opstartsmøde hos kommunen. Vores rådgivningsfirma Schødt er i fuld sving med at udarbejde udbudsmaterialet. Licitationen forventes til september. Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde: Dato endnu ikke fastlagt, men forventes start juli 2019. Datoen bliver slået op her på siden når den kendes.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.