Beboerreferat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 7/11-2019

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har underskrevet hovedentreprisekontrakt med den udførende entreprenør: Hovedstadens Bygningsentreprise A/S. Projektet opstartes officielt i løbet af november.

Byggeriet forventes at køre i 4 etaper rundt om ejendommen. Så snart bestyrelsen har en tidsplan rundsendes denne og lægges på hjemmesiden. Beboerne i etape 1 og 2 er allerede blevet varslet via brev fra Hovedstadens Bygningsentreprise angående opmåling af vinduer. Varslede beboere skal huske at aflevere nøgler. Det er vigtigt for gennemførslen af projektet at alle beboere giver adgang til deres lejligheder når nødvendigt.

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser og e-mail.

Beboere med fastnettelefon fra TDC
De beboere som har fastnettelefon via TDC får omlagt deres forsyning og får nyt telefonstik i deres lejlighed. Mere info følger til de berørte kunder. TDC har allerede fjernet de gamle kabler i gården og etableret midlertidige.

Fiberby
Fiberby har varslet en mindre prisstigning for internet på 5 kr. pr måned fra 1. januar 2020. Prisen vil således stige fra 120 til 125 kr.

Udskiftning af vandrør
Alle koltdvandsrør i kældrene er nu blevet udskiftet.

Cykeloprydning
Er afsluttet. Mærkede cykler er blevet fjernet.

Altan-projekt
De i alt 81 altaner og 12 franske altaner forventes først opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 10. december. [NB: På opslag i opgangene står der 4. december – mødet blev rykket efter opslaget blev hængt op.]

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.