Beboerreferat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 11/9-2019

Husholdningsaffald
Husk at kontrollere at affald smides i de korrekte containere. Særligt er der fundet alm. husholdningsaffald i plastcontainerne. Husk desuden at mælkekartoner og pizzabakker ikke er papaffald, men alm. husholdningsaffald.

Byggeaffald og storskrald
Det er kun storskrald, der må placeres i storskraldsrummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskraldsrummet, med mindre det er aftalt med vicevært Michael.
Renovationsfirmaet vil ikke medtage byggeaffald, hvorfor det skal fjernes af Michaels folk.
Henstilles byggeaffald uden aftale, koster det foreningen og dermed os alle sammen penge.

Tag/vindues-projekt
Projektet er i udbud og resultatet får vi senere i september.
Efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet. Men vi forventer opstart efter efterårsferien.
Så snart bestyrelsen kender planen vil der komme yderligere information.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Altan-projekt
Altanerne er nu bestilt, i alt 81 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag d. 7. oktober.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 13/8-2019

Byggeaffald og storskrald
Husk at det kun er storskrald, der må placeres i storskraldsrummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskraldsrummet, med mindre det er aftalt med vicevært Michael.
Renovationsfirmaet vil ikke medtage byggeaffald, hvorfor det skal fjernes af Michaels folk.
Henstilles byggeaffald uden aftale, koster det foreningen og dermed os alle sammen penge.

Lakering af hovedtrapper & køkkentrapper
Alle køkkentrapper samt nogle hovedtrapper har fået frisk lak

Tag/vindues-projekt
Projektet er nu sendt i udbud. Bestyrelsen ser frem til resultatet som vi får i september.
Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet. Men vi forventer opstart efter efterårsferien.

Bytterummet forsætter
Da en andelshaver har meldt sig på banen til at stå for rummet, lukkes det alligevel ikke. Bestyrelsen takker for, at en ny har lyst til at forsætte det gode initiativ. Bestyrelsen henstiller til at bytterummet kun anvendes til mindre genstande og henviser desuden til den nye nærgenbrugsstation på Sønder Boulevard, hvor der også er en byttestation.

Vaske-tider
Nogle beboere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at restvasketiderne i vaskeriets app. ofte ikke stemmer overens med den resttid, der står på maskinens display. Saniva oplyser at det bl.a. skyldes at maskinerne til dels
tilpasser vasketiden til mængden af tøj. Resttiden kan derfor ofte være 10-15 min. længere end vist i appen, hvilket er normalt.
Er maskinerne længere tid om det, tyder det på en fejl. Fejlmeld da på displayet på væggen.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:
Endnu ikke planlagt, men forventes midt september. Datoen bliver lagt op på hjemmesiden.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde i tirsdag d. 9/7-2019

Vedligeholdelsesvejledning for altaner
Der er uploaded en vedligeholdelsesvejledning for de eksisterende altaner på foreningens hjemmeside. https://abdannevirke.dk/wp-content/uploads/2019/07/Vedligeholdelsesvejledning-
Kontec-altaner.pdf

Lakering af hovedtrapper
Til information får hovedtrapperne en slibning og lakering fra 18. juli.

Bytterummet forsætter
Da en anden andelshaver har meldt sig på banen til at stå for rummet, lukkes det alligevel ikke. Bestyrelsen takker for, at en ny har lyst til at forsætte det gode initiativ. Bestyrelsen henstiller til at bytterummet kun anvendes til mindre genstande og henviser desuden til den nye nærgenbrugsstation på Sønder Boulevard, hvor der også er en byttestation.

Mulighed for tilskud affaldssortering
Det er muligt via Københavns kommune at få tilskud til indkøb af affaldssortering til sit køkken. Se mere på https://kbhsorterer.kk.dk/ hvor der også er et inspirationskatalog. Sidste frist er 1. august.

Vaske-tider
Nogle beboere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at restvasketiderne i vaskeriets app. ofte ikke stemmer overens med den resttid, der står på maskinens display. Saniva oplyser at det bl.a. skyldes at maskinerne til dels tilpasser vasketiden til mængden af tøj. Resttiden kan derfor ofte være 10-15 min. længere end vist i appen, hvilket er normalt.
Er maskinerne længere tid om det, tyder det på en fejl. Fejlmeld da på displayet på væggen.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har været til opstartsmøde hos kommunen. Vores rådgivningsfirma Schødt er i fuld sving med at udarbejde udbudsmaterialet. Licitationen forventes til september. Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 13. august.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 13/6-2019

Vaske-tider
Nogle beboere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at restvasketiderne i vaskeriets app. ofte ikke stemmer overens med den resttid, der står på maskinens display. Saniva oplyser at det bl.a. skyldes at maskinerne til dels tilpasser vasketiden til mængden af tøj. Resttiden kan derfor ofte være 10-15 min. længere end vist i appen, hvilket er normalt.
Er maskinerne længere tid om det, tyder det på en fejl. Fejlmeld da på displayet på væggen.

Mulighed for tilskud affaldssortering
Det er muligt via Københavns kommune at få tilskud til indkøb af affaldssortering til sit køkken. Se mere på kbhsorterer.kk.dk hvor der også er et inspirationskatalog.

Lukning af bytterummet
Den andelshaver, som tog initiativ til bytterummet og holdt øje med det, ønsker ikke at stå for det længere og oplyser at rummet i praksis er for lille. Derfor lukker bytterummet slut juni.
Bestyrelsen takker for engagementet og henviser fremover til den nye nærgenbrugsstation på Sønder Boulevard, hvor der også er en byttestation.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på abdannevirke.dk/korttidsfremleje

Maling af vaskeri
Vaskeriet er nu færdigmalet.

Aflåsning af hele loft-etagen
Dørene til loftet er nu blevet låst af som forberedelse til tagprojektet.

Ekstraordinær generalforsamlingen i A/B Dannevirke d. 28. maj
Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt d. 28. maj. Referatet er på vej.

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har været til opstartsmøde hos kommunen. Vores rådgivningsfirma Schødt er i fuld sving med at udarbejde udbudsmaterialet. Licitationen forventes til september. Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde: Dato endnu ikke fastlagt, men forventes start juli 2019. Datoen bliver slået op her på siden når den kendes.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14/5-2019

Maling af vaskeri
Vaskeriet var lukket noget af dagen 14/5 da loftet blev malet. Væggene bliver også malet i nærmeste fremtid.

Aflåsning af hele loft-etagen
Da alle loftsrum er ryddet, bliver loftet låst af og adgang forhindret som forberedelse til tagprojektet. Dvs. dørene til loftet bliver aflåst snarest muligt.

Generalforsamlingen i A/B Dannevirke d. 24. april
Årets generalforsamling blev afholdt onsdag d. 24. april. Referatet er på vej.

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har været til opstartsmøde hos kommunen. Vores rådgivningsfirma Schødt er i fuld sving med at udarbejde udbudsmaterialet. Licitationen forventes til september. Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde: 13. juni 2019.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.