Bestyrelsesmøde d. 3/5 2021

Generalforsamling

Bestyrelsen afventer stadig en udmelding fra myndighederne, der muliggør at planlægge og afholde en generalforsamling.

Altaner

De gamle altaner er blevet efterset af en ekstern konsulent, som har konstateret at de er sunde og i god stand. Enkelte steder skaller malingen, men det er rent visuelt. Rapporten er lagt på hjemmesiden.

Altansejl

Der kommer snart info til alle beboere med altan mod gaden om opsætning af altansejl.

Der er bestilt 16 altansejl til altaner mod gården, som nu er sendt videre til All-cover.dk. Vi afventer nærmere info om levering.

Underfacader

Håndværkere er i gang med at give underfacaden mod gården en omgang, da det blev muligt at få kommunetilskud til dette. Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien. Undlad venligst at parkere cykler o.l. langs facaden, så de er i vejen for håndværkerne.

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Efter den store oprydning på fællesarealerne er der blevet pænt, men det betyder ikke, at man kan begynde forfra med at opmagasinere genstande på fællesarealer – der køres fortsat hårdt på med oprydningen. Du må have en måtte foran døren, cykler i cykelkælderen og evt en barnevogn i barnevognsrummet – alt andet bliver bortskaffet uden yderligere varsel.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler fra byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så det kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Regnvandstønde

Der er opsat en regnvandstønde bag skraldeskuret i hjørnet Alsgade/Slesvigsgade.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d 8/6 2021.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 13/4 2021

Generalforsamling

Bestyrelsen afventer stadig en udmelding, der muliggør at planlægge og afholde en generalforsamling.

Underfacader

Håndværkere er i gang med at give underfacaden mod gården en omgang, da det blev muligt at få kommunetilskud til dette. Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien.

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Efter den store oprydning på fællesarealerne er der blevet pænt, men det betyder ikke, at man kan begynde forfra med at opmagasinere genstande på fællesarealer – der køres fortsat hårdt på med oprydningen. Du må have en måtte foran døren, cykler i cykelkælderen og evt en barnevogn i barnevognsrummet – alt andet bliver bortskaffet uden yderligere varsel.

Det kan synes rigidt, men skyldes dels anvisning fra brandmyndighederne, dels at foreningens forsikring ikke giver samme dækning, hvis der ikke er styr på fællesarealerne.

Videoovervågning i porten

Kameraet blev oprindeligt opsat grundet hærværk på porten, men da dette ikke har været noget problem i længere tid, og da kameraet er udslidt, har bestyrelsen valgt at fjerne kameraet.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler fra byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så det kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Regnvandstønde

Der er indkøbt og monteret en regnvandstønde bag skraldeskuret i hjørnet Alsgade/Slesvigsgade.

Altaner

Der er bestilt 16 altansejl mod gården, som nu er sendt videre til All-cover.dk. Vi afventer nærmere info om levering.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d 5/5 2021. NB: Rykket til mandag d 3/5!

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 10/3 2021

Tag/vinduesprojekt

Projektet er nu officielt færdigt. De sidste mangler er ved at blive udbedret og stillads og containerer endeligt væk.
Hovedrengøring af trappeopgange på etape 4 påbegyndes snarest.

Parkering Slien

Det er igen muligt for gæster at parkere i Slien. Husk at de skal have gyldig gæstebillet.

Luk døren!

Der har været indbrud og indbrudsforsøg i nogle af foreningens lejligheder. Sørg for at lukke gadedørene efter dig – det er gamle døre og virker ikke alle optimalt. Kontakt viceværten hvis dørene er defekte.

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Efter den store oprydning på fællesarealerne er der blevet pænt, men det betyder ikke, at man kan begynde forfra med at opmagasinere genstande på fællesarealer – der køres fortsat hårdt på med oprydningen. Du må have en måtte foran døren, cykler i cykelkælderen og evt en barnevogn i barnevognsrummet – alt andet bliver bortskaffet uden yderligere varsel.

Det kan synes rigidt, men skyldes dels anvisning fra brandmyndighederne, dels at foreningens forsikring ikke giver samme dækning, hvis der ikke er styr på fællesarealerne.

Vaskeri

Vi forventer at problemerne med tumblerne er løst nu.

Altaner

All-cover.dk har tilbudt at stå for en fællesbestilling af altansejl til altaner mod gården. Nærmere info følger. Det kan oplyses at samme firma er valg til levering af altansejl mod gaden.

Der er lavet en aftale med altanbutikken.dk om rabat ved køb. Fra den 22/2 2021 kan koden ABD10 anvendes i deres webshop for at få 10% rabat.

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag d 7/4 2021. Udsat til 13/4 2021.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 10/2 2021

Skriv til bestyrelsen – ikke i Facebookgruppen!

Foreningen har en Facebookgruppe til intern kommunikation mellem beboerne, hvilket er rigtig fint. Det er dog vigtigt at understrege at denne gruppe ikke kan bruges til at kontakte bestyrelsen! Da ikke alle foreningens medlemmer er med i gruppen, kommunikerer bestyrelsen af princip kun pr brev/mail, for at sikre at alle beboere har lige adgang til information.

Oplever du problemer/udfordringer i ejendommen, er det derfor vigtigt at du kontakter bestyrelsen på bestyrelsen@abdannevirke.dk eller via brev til viceværtkontoret, så bestyrelsen bliver opmærksom på det og har mulighed for at følge op på det!

Tag/vinduesprojekt

Etape 3 er officielt afleveret fra HB. Etape 4 skal ifølge seneste oplysninger være færdig slut februar.

Der har været nogle henvendelser vedr utætte vinduer. Det er vigtigt at skrive til bestyrelsen hurtigst muligt, så evt fejl kan udbedres inden endelig aflevering.

Hovedrengøring af trappeopgange på etape 3 er i gang – etape 4 følger når arbejdet er færdigt.

Parkering Slien

I takt med at stilladset forsvinder, bliver det igen muligt for gæster at parkere i Slien. Husk at de skal have gyldig gæstebillet.

Luk døren!

Der har været indbrud og indbrudsforsøg i nogle af foreningens lejligheder. Sørg for at lukke gadedørene efter dig – det er gamle døre og virker ikke alle optimalt. Kontakt viceværten hvis dørene er defekte.

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Efter den store oprydning på fællesarealerne er der blevet pænt, men det betyder ikke, at man kan begynde forfra med at opmagasinere genstande på fællesarealer – der køres fortsat hårdt på med oprydningen. Du må have en måtte foran døren, cykler i cykelkælderen og evt en barnevogn i barnevognsrummet – alt andet bliver bortskaffet uden yderligere varsel.

Det kan synes rigidt, men skyldes dels anvisning fra brandmyndighederne, dels at foreningens forsikring ikke giver samme dækning, hvis der ikke er styr på fællesarealerne.

Vaskeri

Grundet problemer med udsugningen i vaskeriet, har den ene tumbler pt udkast gennem vinduet. Der arbejdes på en permanent løsning.

Altaner

De sidste altaner er lige blevet opsat.

Når alle altaner er monteret, har firmaet All-cover.dk tilbudt at stå for en fællesbestilling af altansejl til altaner mod gården. Nærmere info følger. Det kan oplyses at samme firma er valg til levering af altansejl mod gaden.

Der er lavet en aftale med altanbutikken.dk om rabat ved køb. Fra den 22/2 2021 kan koden ABD10 anvendes i deres webshop for at få 10% rabat.

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag d 10/3 2021.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 13/1 2021

Indregulering af ventilation

Den endelige indregulering af mekanisk sug skal foretages i slutningen af januar. Der kommer varsling fra Dahls VVS i postkasserne. Det er vigtigt at der gives adgang til dem, for at få ventilationen til at fungere efter hensigten. 

Dette gælder ikke Slesviggade 21, Dannevirkegade 22 og Slien 2 & 6. 

Tag/vinduesprojekt

Vi glæder os over at det sidste stillads i gården er væk. Nedtagning er påbegyndt i Slien, så Altana kan komme til at sætte gadealtanerne op. Vi ser frem til snart at kunne sige farvel til det sidste stillads mod gaden, om end det må forventes at noget bliver stående indtil arbejdet på loftet på etape 3 og 4 er færdigt. 

Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige. 

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Foreningens forsikring har indskærpet at det ifølge brandmyndighederne ikke er tilladt at henstille genstande på trappearealer – heller ikke under trappen i stueetagen. Jf foreningens husorden kan genstande bortskaffes uden varsel.

Vaskeri

Grundet problemer med udsugningen i vaskeriet, har den ene tumbler pt udkast gennem vinduet. Der arbejdes på en permanent løsning.

Parkering i Slien

Mens der er opsat stillads i Slien, er det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne. 

Altanprojektet
De sidste altanarbejder i gården forventes færdiggjort i uge 3. Herefter afventer montering af altaner mod gaden, som skal koordineres ift nedtagning af stilladset. 

Altansejl

Når alle altaner er monteret, har firmaet All-cover.dk tilbudt at stå for en fællesbestilling af altansejl til altaner mod gården. Nærmere info følger. Det kan oplyses at samme firma er valg til levering af altansejl mod gaden.

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Onsdag d 10/2 2021. 

 

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.