Bestyrelsesmøde d. 17/1 2023

Udskiftning af Techem varmemålere og app

Alle beboere har fået fremsendt mail fra Techem 17. november med et link til Techems hjemmeside. Det er her fremover muligt at følge sit varme og vandforbrug via hjemmeside og app.

Støj, musik og fester

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på foreningens husorden i forhold til støj, musik og fester:

“Musikafspilning og musikudøvelse er ikke tilladt i tidsrummet kl. 22-07. I weekenden ikke mellem 23-09. Private fester bedes varslet ved opslag i egen og nabo-opgang i god tid før festens afholdelse. Der skal dog stadig vises hensyn til naboerne!”

Det er stadig koldt udenfor

Da det kolde vejr påvirker dørpumperne. Vær derfor opmærksom på hvorvidt hoveddørene lukker for at forhindre adgang for uvedkommende. Såfremt man oplever problemer med dørene bedes dette meldes til viceværten.

Karrusel/spinner på legeplads

Der er bestilt ny spinner til legepladsen, som udskiftning for den defekte. Bliver opsat inden sommer.

Udlejning via AirBNB

Såfremt man udlejer sin lejlighed midlertidigt via AirBNB, er det vigtigt registrere det på: www.abdannevirke.dk/korttidsfremleje

Byggeaffald i storskraldsrummet

Vær opmærksom på at byggeaffald ikke må placeres i storskraldsrummet uden forudgående aftale med vicevært. Byggeaffald er ikke storskrald og afhentes ikke af renovationsmedarbejdere.

Udlejning af ekstra kælderrum

Det er nu muligt for andelshavere at leje de overskydende kælderrum i foreningen. For flere oplysninger og oversigt over ledige rum, log ind på abdannevirke.probo.dk og find ‘Udlejning af ekstra kælderrum’ under ‘Informationssider’ øverst til venstre.

Næste bestyrelsesmøde:

28. februar 2023

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 24/11 2022

Udskiftning af Techem varmemålere og app

De sidste målere skulle nu være udskiftet. Alle beboere har fået fremsendt mail fra Techem 17. november med et link til Techems hjemmeside. Det er her fremover muligt at følge sit varme og vandforbrug via hjemmeside og app.

Juletræstænding

Igen i år har nogle beboere meldt sig til at stå for juletræstænding 1. søndag i advent 27. november.

Den kolde tid er kommet

Da det kolde vejr påvirker dørpumperne. Vær derfor opmærksom på hvorvidt hoveddørene lukker for at forhindre adgang for uvedkommende. Såfremt man oplever problemer med dørene bedes dette meldes til viceværten.

Karrusel/spinner på legeplads

Den ene spinner er i udu og bliver fjernet for at forsøge reparation.

Byggeaffald i storskraldsrummet

Vær opmærksom på at byggeaffald ikke må placeres i storskraldsrummet uden forudgående aftale med vicevært. Byggeaffald er ikke storskrald og afhentes ikke af renovationsmedarbejdere.

Udlejning af ekstra kælderrum

Det er nu muligt for andelshavere at leje de overskydende kælderrum i foreningen. For flere oplysninger og oversigt over ledige rum, log ind på abdannevirke.probo.dk og find ‘Udlejning af ekstra kælderrum’ under ‘Informationssider’ øverst til venstre.

Bestyrelsen ønsker alle i AB Dannevirke en god jul og et godt nytår.

Næste bestyrelsesmøde:

17. januar 2023

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 27/9 2022

Rensning af tagrender på skure i gården

Der vil i den kommende periode blive renset tagrender på skure i gården.

Udskiftning af Techem varmemålere og app

Dette arbejde afventer de sidste par lejligheder, hvorefter der vil blive givet adgang til app med oversigt over varmeforbrug.

Byggeaffald i storskraldsrummet

Vær opmærksom på at byggeaffald ikke må placeres i storskraldsrummet uden forudgående aftale med vicevært. Byggeaffald er ikke storskrald og afhentes ikke af renovationsmedarbejdere.

Udlejning af ekstra kælderrum

Det er nu muligt for andelshavere at leje de overskydende kælderrum i foreningen. For flere oplysninger og oversigt over ledige rum, log ind på abdannevirke.probo.dk og find ‘Udlejning af ekstra kælderrum’ under ‘Informationssider’ øverst til venstre.

Vinduer mod gaden

Vær opmærksom på at når de øverste, koblede vinduer skal åbnes for indvendig pudsning, er det vigtigt at begge vinduesrammer er på ydersiden at tværbjælken. Hvis inderste vinduesramme hviler på tværbjælken, er der risiko for at vinduet kan falde ud! Se også video under ‘Procedurer og vejledninger’ på abdannevirke.dk.

Godt vådt efterår.

Næste bestyrelsesmøde:

26/10 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 17/8 2022

Byggeaffald i storskraldsrummet

Vær opmærksom på at byggeaffald ikke må placeres i storskraldsrummet uden forudgående aftale med vicevært. Byggeaffald er ikke storskrald og afhentes ikke af renovationsmedarbejdere.

Udlejning af ekstra kælderrum

Det er nu muligt for andelshavere at leje de overskydende kælderrum i foreningen. For flere oplysninger og oversigt over ledige rum, log ind på abdannevirke.probo.dk og find ‘Udlejning af ekstra kælderrum’ under ‘Informationssider’ øverst til venstre.

Vinduer mod gaden

Vær opmærksom på at når de øverste, koblede vinduer skal åbnes for indvendig pudsning, er det vigtigt at begge vinduesrammer er på ydersiden at tværbjælken. Hvis inderste vinduesramme hviler på tværbjælken, er der risiko for at vinduet kan falde ud! Se også video under ‘Procedurer og vejledninger‘ på abdannevirke.dk.

Facadebeplantning

Vi glæder os over den smukke beplantning ved indgangsdørene og at den har overlevet hedebølgen. Der er en enkelt rose der er død, men den udskiftes når det bliver lidt køligere.

God sensommer.

 

Næste bestyrelsesmøde:

27/9 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 21/6 2022

Udlejning af ekstra kælderrum

Det er nu muligt for andelshavere at leje de overskydende kælderrum i foreningen. For flere oplysninger og oversigt over ledige rum, log ind på abdannevirke.probo.dk og find ‘Udlejning af ekstra kælderrum’ under ‘Informationssider’ øverst til venstre.

Opdaterede vejledninger

De tre dokumenter: Standard vedligehold af lejligheder, Ansvarsfordeling for vedligehold og Procedure for salg er opdateret. Dokumenterne kan ses på hjemmesiden under procedurer og vejledninger eller udleveres ved henvendelse til administrator.

Cykeloprydning

Der er igangsat cykeloprydning – alle cykler mm med tape fjernes den 23/6 2022.

Havemøbler

Der er sat to nye bordbænkesæt op

Maling af håndfang på “gamle” altaner mod gaden

Beboere med “gamle” altaner er varslet

Vinduer mod gaden

Vær opmærksom på at når de øverste, koblede vinduer skal åbnes for indvendig pudsning, er det vigtigt at begge vinduesrammer er på ydersiden at tværbjælken. Hvis inderste vinduesramme hviler på tværbjælken, er der risiko for at vinduet kan falde ud! Se også video under ‘Procedurer og vejledninger‘ på abdannevirke.dk.
Vejledning til korrekt åbning af topvinduer fra Bøjsø (mod gaden)

God Sommer 🙂

Næste bestyrelsesmøde:

17/8 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.