Bestyrelsesmøde d. 8/9 2021

Udskiftning af varmtvandsrør

Den på GF vedtagne udskiftning af varmtvandsrør er igangsat. Lejlighedsvise afbrydelser må forventes indtil projektet er færdiggjort. For beboere langt fra varmecentralen, må der forventes at der kan være lang leveringstid på varmt vand.

Projektet forventes afsluttet primo november.

Duggede ruder

Grundet årstiden kan der være dug i de koblede ruder om morgen.

Espalierer

Opsætningen af espalierer med nye planter ved gadedørene er i gang.

Ventilation

Ventilationsdelen af projektet er endnu ikke færdiggjort. Der arbejdes fortsat på at komme til ende med det – er der beboere der har problemer med udsugningen bedes de orientere bestyrelsen hurtigst muligt. Vi gør opmærksom på at det ikke er tilladt at skrue på ventilationsventilerne.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Gårdforskønnelse

Initiativtagerne til gårdforskønnelsen arbejder på projektet. Planter i plantekasserne bedes fjernet inden den 20. oktober, da de skal tømmes og flyttes. Der er inviteret til plantedag den 24. oktober kl 10.00.

Næste bestyrelsesmøde:

27/10 2021

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 8/9 2021

Udskiftning af varmtvandsrør

Den på GF vedtagne udskiftning af varmtvandsrør er igangsat. Lejlighedsvise afbrydelser må forventes indtil projektet er færdiggjort.

Referat fra Generalforsamling og xGF

Referater fra GF og xGF er nu rundsendt til alle andelshavere samt lagt op på beboerportalen på https://abdannevirke.probo.dk. Andelshavere opfordres til at oprette sig som brugere derinde, hvis de endu ikke har gjort det.

Underfacader

Er færdiggjort. Der opsættes snarest nye håndfang i porten for at beskytte de fine vægge.

Espalierer

Der arbejdes på at få opsat espalierer med planter ved gadedørene. Det forventes opsat i løbet af oktober.

Ventilation

Ventilationsdelen af projektet er endnu ikke færdiggjort. Der arbejdes på at komme til ende med det – er der beboere der har problemer med udsugningen bedes de orientere bestyrelsen hurtigst muligt. Vi gør opmærksom på at det ikke er tilladt at skrue på ventilationsventilerne.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Gårdforskønnelse

Initiativtagerne til gårdforskønnelsen arbejder på projektet. Særskilt info følger.

Næste bestyrelsesmøde:

5/10 2021

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 11/8 2021

Generalforsamling og xGF

Det lykkedes at afholde generalforsamling den 8/7 på Campus Carlsberg med efterfølgende xGF i bytterummet d 11/8. Bestyrelsen takker alle fremmødte.

Underfacader

Er færdiggjort. Der opsættes snarest nye håndfang i porten for at beskytte de fine vægge.

Espalierer

Der arbejdes på at få opsat espalierer med planter ved gadedørene. Det kommer i løbet af efteråret.

Ventilation

Ventilationsdelen af projektet er endnu ikke færdiggjort. Der arbejdes på at komme til ende med det – er der beboere der har problemer med udsugningen bedes de orientere bestyrelsen hurtigst muligt. Vi gør opmærksom på at det ikke er tilladt at skrue på ventilationsventilerne.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Næste bestyrelsesmøde:

8/9 2021

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 7/6 2021

Generalforsamling

Bestyrelsen arbejder på at få afholdt generalforsamling hurtigst muligt.

Altansejl

Alle gadealtaner har fået opsat altansejl. Beboere med altan mod gården, som har tilkøbt altansejl kontaktes snarest.

Underfacader

Arbejdet er godt i gang, og man kan nu se den fine nye farve flere steder i gården. Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien. Undlad venligst at parkere cykler o.l. langs facaden, så de er i vejen for håndværkerne.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Vejbump i Slien

Der er opsat vejbump i Slien for at undgå farlige situationer med biler der kører gennem med høj fart.

Næste bestyrelsesmøde:

Bestyrelsen afventer udviklingen ifm generalforsamling. Dato udmeldes på hjemmesiden.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 3/5 2021

Generalforsamling

Bestyrelsen afventer stadig en udmelding fra myndighederne, der muliggør at planlægge og afholde en generalforsamling.

Altaner

De gamle altaner er blevet efterset af en ekstern konsulent, som har konstateret at de er sunde og i god stand. Enkelte steder skaller malingen, men det er rent visuelt. Rapporten er lagt på hjemmesiden.

Altansejl

Der kommer snart info til alle beboere med altan mod gaden om opsætning af altansejl.

Der er bestilt 16 altansejl til altaner mod gården, som nu er sendt videre til All-cover.dk. Vi afventer nærmere info om levering.

Underfacader

Håndværkere er i gang med at give underfacaden mod gården en omgang, da det blev muligt at få kommunetilskud til dette. Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien. Undlad venligst at parkere cykler o.l. langs facaden, så de er i vejen for håndværkerne.

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Efter den store oprydning på fællesarealerne er der blevet pænt, men det betyder ikke, at man kan begynde forfra med at opmagasinere genstande på fællesarealer – der køres fortsat hårdt på med oprydningen. Du må have en måtte foran døren, cykler i cykelkælderen og evt en barnevogn i barnevognsrummet – alt andet bliver bortskaffet uden yderligere varsel.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler fra byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så det kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Regnvandstønde

Der er opsat en regnvandstønde bag skraldeskuret i hjørnet Alsgade/Slesvigsgade.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d 8/6 2021.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.