Bestyrelsesmøde torsdag d 6/2 2020

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde i A/B Dannevirke torsdag d. 6/2 2020

Tag/vindues-projekt

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S er i gang på ejendommen med etape 1, samt forberedende arbejde på efterfølgende etaper.  

Beboerne har fået fremsendt den overordnede tidsplan, oversigt over etaper og plan over byggeplads.

Der er opsat infotavler i porten med diverse informationer om projektet.

Nedrivningen af taget i etape 1 er færdigt og opbygningen er i fuld gang. 

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser. Tjek også opslag i opgange og på hjemmeside. 

Åben port, åbne mellemgange samt døre til cykelkældre og køkkentrapper
For at undgå at uvedkommende får adgang til gården samt ejendommen  og dermed evt. tyveri af eksempelvis cykler bedes alle hjælpe med til, at lukke såfremt man ser porten eller døre være åbne. 

Hovedstadens Byggeentreprise er blevet bedt om at huske at port og mellemgange skal være lukkede.

Storskralds-rum
Bestyrelsen opfordrer til at holde orden i storskralderummet og ikke blot smide affald på gulvet. Brug containerne og husk at det kun er storskrald som hører til i rummet.

Byggeaffald må ikke stilles i storskralderum!! Se mere på https://abdannevirke.dk/praktisk-info/affald-og-storskrald/ 

Altan-projekt

Projektet afventer godkendelse hos kommunen. 

Næste bestyrelsesmøde: 

Onsdag d. 11. marts.

 

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 9/1 2020

Tag/vindues-projekt

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S er igang på ejendommen med Etape 1.
Beboerne har fået fremsendt den overordnede tidsplan, oversigt over etaper og plan over byggeplads.

I nær fremtid bliver der opsat infotavler i porten med diverse informationer om projektet.

Nedrivningen af taget er i fuld gang i Etape 1.

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser. Tjek også opslag i opgange og på hjemmeside.

Storskralds-rum

Bestyrelsen opfordrer til at holde orden i storskralderummet og ikke blot smide affald på gulvet. Brug containerne og husk at det kun er storskrald som hører til i rummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskralderum!! Se mere på https://abdannevirke.dk/praktisk-info/affald-og-storskrald/

Altan-projekt

Projektet afventer godkendelse hos kommunen.

Næste bestyrelsesmøde: 

Torsdag d. 6. februar.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10/12-2019

Ekstraordinær generalforsamling
Den blev afholdt tirsdag d. 26. november. Bestyrelsen takker for det flotte fremmøde. Referatet er fremsendt.

Tag/vindues-projekt
Hovedstadens Bygningsentreprise A/S er gået igang på ejendommen med Etape 1.
Bestyrelsen vil snarligt fremsende tidsplan, oversigt over etaper og plan over byggeplads.

Opmåling af vinduer er stort set færdig.

Varsling mht. opsætning af isolering i bl.a. cykelkældre har desværre ikke været optimal fra Hovedstadens Bygningsentreprise. Bestyrelsen er opmærksomme på dette og har meddelt Hovedstadens at deres varslinger skal ske i bedre tid og være tydeligere.

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser og e-mail. Tjek også opslag i opgange og på hjemmeside. 

Byggeaffald er ikke storskrald?
Det sker desværre ofte at der hensættes byggeaffald i storskralderummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskralderum!! Renovationsfirmaet tager ikke byggeaffald med og såfremt der er byggeaffald henter de ikke vore storskrald. Som nævnt på infosedler i opgange og på hjemmesiden skal man kontakte viceværten, hvis man har behov for at komme af med byggeaffald. Se mere på https://abdannevirke.dk/praktisk-info/affald-og-storskrald/ 

Beboere med fastnettelefon fra TDC
De beboere som har fastnettelefon via TDC får omlagt deres forsyning og får nyt telefonstik i deres lejlighed. Mere info følger til de berørte kunder. TDC har allerede fjernet de gamle kabler i gården og etableret midlertidige.

Fiberby
Fiberby har varslet en mindre prisstigning for internet på 5 kr. pr måned fra 1. januar 2020. Prisen vil således stige fra 120 til 125 kr. 

Altan-projekt
Projektet afventer godkendelse hos kommunen. 

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d. 16. januar.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 7/11-2019

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har underskrevet hovedentreprisekontrakt med den udførende entreprenør: Hovedstadens Bygningsentreprise A/S. Projektet opstartes officielt i løbet af november.

Byggeriet forventes at køre i 4 etaper rundt om ejendommen. Så snart bestyrelsen har en tidsplan rundsendes denne og lægges på hjemmesiden. Beboerne i etape 1 og 2 er allerede blevet varslet via brev fra Hovedstadens Bygningsentreprise angående opmåling af vinduer. Varslede beboere skal huske at aflevere nøgler. Det er vigtigt for gennemførslen af projektet at alle beboere giver adgang til deres lejligheder når nødvendigt.

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser og e-mail.

Beboere med fastnettelefon fra TDC
De beboere som har fastnettelefon via TDC får omlagt deres forsyning og får nyt telefonstik i deres lejlighed. Mere info følger til de berørte kunder. TDC har allerede fjernet de gamle kabler i gården og etableret midlertidige.

Fiberby
Fiberby har varslet en mindre prisstigning for internet på 5 kr. pr måned fra 1. januar 2020. Prisen vil således stige fra 120 til 125 kr.

Udskiftning af vandrør
Alle koltdvandsrør i kældrene er nu blevet udskiftet.

Cykeloprydning
Er afsluttet. Mærkede cykler er blevet fjernet.

Altan-projekt
De i alt 81 altaner og 12 franske altaner forventes først opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 10. december. [NB: På opslag i opgangene står der 4. december – mødet blev rykket efter opslaget blev hængt op.]

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 7/10-2019

Udskiftning af vandrør

Som alle er bekendt med er vi igang med en udskiftning af koldvandsrør i kældrene, da vi det sidste halve år har haft flere brud på de gamle rør. Arbejdet har medført en del adgang til nogle beboeres kælderrum.

Udskiftningen er stadig i gang og forventes færdig inden udgangen af oktober.

Cykeloprydning

Der er varslet cykeloprydning 22. oktober til alle beboere.

Tag/vindues-projekt

Licitationen er færdig og den vindende entreprenør er fundet. Projektetmaterialet er nu sendt videre til kommunen for endelig godkendelse, hvilket er nødvendigt grundet tilskud.

Vi forventer byggestart start november.

Så snart bestyrelsen kender planen vil der komme yderligere information.

Husholdningsaffald

Husk at kontrollere at affald smides i de korrekte containere. Særligt er der fundet alm. husholdningsaffald i plastcontainerne. Husk desuden at mælkekartoner og pizzabakker ikke er papaffald, men alm. husholdningsaffald.

Byggeaffald og storskrald

Det er kun storskrald, der må placeres i storskraldsrummet. Byggeaffald må ikke stilles i storskraldsrummet, med mindre det er aftalt med vicevært Michael.

Renovationsfirmaet vil ikke medtage byggeaffald, hvorfor det skal fjernes af Michaels folk.

Henstilles byggeaffald uden aftale, koster det foreningen og dermed os alle sammen penge.

Airbnb

Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på https://abdannevirke.dk/korttidsfremleje/

Altan-projekt

Altanerne er nu bestilt, i alt 81 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:

Torsdag d. 7. november.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.