Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26/5 2020

Tag/vinduesprojekt

Etape 1 nærmer sig sin afslutning og stilladset forventet nedtaget ca. uge 24. Allerede nu kan en stor del af den renoverede gårdfacade i etape 1 ses.

Etape 2 er godt i gang og etape 3 er opstartet.

Varslinger kommer på generelt niveau med 14 dages varsel i opgangen, og følges op at specifikke varsler i postkassen senest 3 dage før.

Rydning af kælderrum ifm. isolering

Som en del af projektet skal loftet i kælderen repareres og der skal opsættes isoleringsbats. Etape 1 og 2 er varslet og arbejdet er i fuld gang. Alle kælderrum skal isoleres.

Altanprojektet

Opsætning af altaner forventes at starte i uge 35. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021. Yderligere information kommer senere.

Ordinær generalforsamling udsat pga. corona-situationen!

Årets generalforsamling var planlagt til onsdag d. 22. april, men er pt udskudt på ubestemt tid. Vi afventer at forsamlingsforbuddet ændres og tillader at vi kan holde generalforsamling.

Viceværtens kontortid afskaffes

Bestyrelsen har besluttet at afskaffe viceværtens 2 ugentlige kontortider. Op til at viceværtens kontortid blev aflyst pga. corona-situationen var der stort set aldrig henvendelser på kontoret.

Al henvendelse til viceværten kan ske via telefon 33 79 79 18 hverdage kl. 7.00-16.00 eller via mail eller fysisk brev i viceværtpostkassen.

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag d. 24. juni

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Online bestyrelsesmøde mandag d. 27/4 2020

Tag/vinduesprojekt

Flere beboere har henvendt sig til bestyrelsen og efterspurgt opdatering af tidsplanen for projektet. Bestyrelsen har efterspurgt en opdateret tidsplan hos Hovedstadens. Så snart vi modtager tidsplan vil bestyrelsen videreformidle denne.

Tidspunktet for forskellige arbejder blev flyttet noget rundt, hvilket har været nødvendigt for at undgå forsinkelser. Eksempelvis blev vinduer mod gården monteret først, frem for vinduer mod gaden.

Montering af sålbænke under vinduer er forsinket. De kommer fra en fabrik i Portugal, men grundet Corona-krisen er det uvist hvornår fabrikken genoptager deres produktion.

Som nævnt i sidste referat er omfugningen af facaderne forsinket grundet lave nattemperaturer. Men nu er omfugningen heldigvis gået i gang. Taget mod gadesiden i etape 1 er færdigt og gårdsiden er godt på vej.

Det ser ud til at stilladset bliver nedtaget i etape 1 i uge 24 i henhold til den oprindeligt udmeldte plan. 

Varslinger kommer på generelt niveau med 14 dages varsel i opgangen, og følges op at specifikke varsler i postkassen senest 3 dage før. 

Rydning af kælderrum ifm. isolering

Som en del af projektet skal loftet i kælderen repareres og der skal opsættes isoleringsbats. Etape 1 og 2 er udsat, hvorfor beboerne ikke er blevet endeligt varslet. 

Hold derfor øje med varsling angående kælderrum fra Hovedstadens. 

Altanprojektet

Opsætning af altaner forventes at starte i uge 35. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021. Yderligere information kommer senere.

Ordinær generalforsamling udsat pga. corona-situationen!

Årets generalforsamling var planlagt til onsdag d. 22. april, men er pt udskudt på ubestemt tid. 

Viceværtens kontortid aflyses

Grundet corona-situationen aflyses viceværtens kontortid mandag og torsdag på ubestemt tid. Al henvendelse kan ske via telefon eller mail.

Næste bestyrelsesmøde: 

Tirsdag d. 26. maj

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Online bestyrelsesmøde tirsdag d. 31/3 2020

Beboerreferat fra online bestyrelsesmøde i A/B Dannevirke tirsdag d. 31/3 2020

Ordinær generalforsamling udsat pga. corona-situationen!

Årets generalforsamling var planlagt til onsdag d. 22. april, men er pt udskudt på ubestemt tid. Så snart det igen er tilladt at måtte samles, vil bestyrelsen finde en ny dato.

Viceværtens kontortid aflyses

Grundet corona-situationen aflyses viceværtens kontortid mandag og torsdag på ubestemt tid. Al henvendelse kan ske via telefon eller mail.

Trappevask

Til information gøres der rent jævnfør kontrakten i det omfang de kan komme til for håndværkerne, dvs. hver 14 dag på køkkentrapper og hver uge på hovedtrapper. Bestyrelsen er dog klar over og indforstået med, at så længe der arbejdes foran de enkelte opgange, giver det ikke mening at bruge store ressourcer på rengøring. Når den enkelte etape er færdiggjort, udføres der hovedrengøring på trapperne.

Tag/vinduesprojekt

Projektet skrider planmæssigt fremad, bortset fra at temperaturerne indtil nu har forhindret murerne i at påbegynde omfugningen af facaderne – dette arbejde kræver at der er minimum 5 grader C hele døgnet for at sikre stærke og holdbare fuger. For at indhente lidt på dette arbejde har murerne fået lov til at udføre dette over påsken, såfremt vejret er til det. Der er tale om ikke-støjende arbejde.

Som udgangspunkt arbejdes der kun mandag til fredag, men bestyrelsen har enkelte gange tidligere accepteret ikke-støjende arbejde om lørdagen – det er bestyrelsens opfattelse at dette fungerer okay. 

Skulle du opleve uacceptable forhold i forbindelse med byggeriet, hører bestyrelsen meget gerne fra dig – vi overvåger ikke alt hvad der sker, og har ingen chance for at reagere på forhold, som vi ikke kender til!

Bestyrelsen er blevet bekendt med at vinduesudskiftningen kan støve mere end først antaget. Det anbefales derfor at beboerne dækker grundigt af ved vinduesudskiftning, da støvgener ikke kan undgås. 

Varslinger kommer på generelt niveau med 14 dages varsel i opgangen, og følges op at specifikke varsler i postkassen senest 3 dage før. 

Rydning af kælderrum ifm. isolering

Som en del af projektet skal loftet i kælderen repareres og der skal opsættes isoleringsbats. Etape 1 og 2 er varslet i forhold til rydning af kælderrum. Bemærk at det ikke er tilladt at henstille genstande på fællesarealer, da der også skal arbejdes her. 

Ikke-ryddede kælderrum ryddes for beboerens regning.

Internet

Bestyrelsen har fået 54 svar fra beboere på internetundersøgelsen. Et generelt problem er antallet af trådløse netværk i foreningen, som simpelt hen overdøver hinanden. Hjemmesiden er opdateret på baggrund af de foreløbige resultater. Se https://abdannevirke.dk/praktisk-info/tv-internet-tel/ 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Mandag d. 27. april

 

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde i A/B Dannevirke onsdag d. 11/3 2020

Tag/vindues-projekt
Hovedstadens Bygningsentreprise A/S er i gang på ejendommen med etape 1 og etape 2 er startet. 

Udskiftningen af radiatorer er stort set overstået. 

Bestyrelsen er bevidst om at forløbet ikke har været problemfrit indtil videre, særligt hvad angår varsling. Bestyrelsen takker for den forståelse de berørte beboere har udvist. 

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser. Tjek også opslag i opgange og på hjemmeside. 

Internet
Bestyrelsen har fået henvendelser fra beboere der har problemer med deres internet. For at få et overblik har bestyrelsen udarbejdet et spørgeskema som kan findes på abdannevirke.dk/internet – det må meget gerne udfyldes også selvom man ikke oplever problemer!

Åben port, åbne mellemgange samt døre til cykelkældre og køkkentrapper
For at undgå at uvedkommende får adgang til gården samt ejendommen  og dermed evt. tyveri af eksempelvis cykler bedes alle hjælpe med til, at lukke såfremt man ser porten eller døre være åbne. 

Hovedstadens Byggeentreprise er blevet bedt om at huske at port og mellemgange så vidt muligt skal være lukkede.

Altan-projekt
Kommunen har nu givet byggetilladelse til vore altan-projektet. Umiddelbart har der ikke været nogle forbehold fra kommunens side. Vi afventer tidsplan fra Altana.

Ordinær generalforsamling
Årets generalforsamling er planlagt til torsdag d. 22. april. Så sæt gerne kryds i kalenderen.

 

Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 31. marts.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde torsdag d 6/2 2020

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde i A/B Dannevirke torsdag d. 6/2 2020

Tag/vindues-projekt

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S er i gang på ejendommen med etape 1, samt forberedende arbejde på efterfølgende etaper.  

Beboerne har fået fremsendt den overordnede tidsplan, oversigt over etaper og plan over byggeplads.

Der er opsat infotavler i porten med diverse informationer om projektet.

Nedrivningen af taget i etape 1 er færdigt og opbygningen er i fuld gang. 

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser. Tjek også opslag i opgange og på hjemmeside. 

Åben port, åbne mellemgange samt døre til cykelkældre og køkkentrapper
For at undgå at uvedkommende får adgang til gården samt ejendommen  og dermed evt. tyveri af eksempelvis cykler bedes alle hjælpe med til, at lukke såfremt man ser porten eller døre være åbne. 

Hovedstadens Byggeentreprise er blevet bedt om at huske at port og mellemgange skal være lukkede.

Storskralds-rum
Bestyrelsen opfordrer til at holde orden i storskralderummet og ikke blot smide affald på gulvet. Brug containerne og husk at det kun er storskrald som hører til i rummet.

Byggeaffald må ikke stilles i storskralderum!! Se mere på https://abdannevirke.dk/praktisk-info/affald-og-storskrald/ 

Altan-projekt

Projektet afventer godkendelse hos kommunen. 

Næste bestyrelsesmøde: 

Onsdag d. 11. marts.

 

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.