Bestyrelsesmøde d. 17/8 2022

Byggeaffald i storskraldsrummet

Vær opmærksom på at byggeaffald ikke må placeres i storskraldsrummet uden forudgående aftale med vicevært. Byggeaffald er ikke storskrald og afhentes ikke af renovationsmedarbejdere.

Udlejning af ekstra kælderrum

Det er nu muligt for andelshavere at leje de overskydende kælderrum i foreningen. For flere oplysninger og oversigt over ledige rum, log ind på abdannevirke.probo.dk og find ‘Udlejning af ekstra kælderrum’ under ‘Informationssider’ øverst til venstre.

Vinduer mod gaden

Vær opmærksom på at når de øverste, koblede vinduer skal åbnes for indvendig pudsning, er det vigtigt at begge vinduesrammer er på ydersiden at tværbjælken. Hvis inderste vinduesramme hviler på tværbjælken, er der risiko for at vinduet kan falde ud! Se også video under ‘Procedurer og vejledninger‘ på abdannevirke.dk.

Facadebeplantning

Vi glæder os over den smukke beplantning ved indgangsdørene og at den har overlevet hedebølgen. Der er en enkelt rose der er død, men den udskiftes når det bliver lidt køligere.

God sensommer.

 

Næste bestyrelsesmøde:

27/9 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 21/6 2022

Udlejning af ekstra kælderrum

Det er nu muligt for andelshavere at leje de overskydende kælderrum i foreningen. For flere oplysninger og oversigt over ledige rum, log ind på abdannevirke.probo.dk og find ‘Udlejning af ekstra kælderrum’ under ‘Informationssider’ øverst til venstre.

Opdaterede vejledninger

De tre dokumenter: Standard vedligehold af lejligheder, Ansvarsfordeling for vedligehold og Procedure for salg er opdateret. Dokumenterne kan ses på hjemmesiden under procedurer og vejledninger eller udleveres ved henvendelse til administrator.

Cykeloprydning

Der er igangsat cykeloprydning – alle cykler mm med tape fjernes den 23/6 2022.

Havemøbler

Der er sat to nye bordbænkesæt op

Maling af håndfang på “gamle” altaner mod gaden

Beboere med “gamle” altaner er varslet

Vinduer mod gaden

Vær opmærksom på at når de øverste, koblede vinduer skal åbnes for indvendig pudsning, er det vigtigt at begge vinduesrammer er på ydersiden at tværbjælken. Hvis inderste vinduesramme hviler på tværbjælken, er der risiko for at vinduet kan falde ud! Se også video under ‘Procedurer og vejledninger‘ på abdannevirke.dk.
Vejledning til korrekt åbning af topvinduer fra Bøjsø (mod gaden)

God Sommer 🙂

Næste bestyrelsesmøde:

17/8 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 1/6 2022

Cykeloprydning

Der er igangsat cykeloprydning – alle cykler mm med tape fjernes den 23/6 2022.

Ekstraordinær generalforsamling

Der blev afholdt ekstraordinær GF den 18/5 i bytterummet. Bestyrelsen takker for god ro og orden.

Havemøbler

Bordbænkesæt er blevet olieret og der er bestilt to ekstra.
Cafesæt er sat op jf GF-beslutning.

Maling af håndfang på “gamle” altaner mod gaden

Beboere med “gamle” altaner varsles snarest.

Planter ved gadedøre

Der er plantet nye planter til erstatning for dem der ikke klarede vinteren.

Planter i gården

Pas på de fine nye planter i gården.

Næste bestyrelsesmøde:

21/6 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat

Bestyrelsesmøde d. 5/5 2022

Generalforsamling

Der blev afholdt GF den 28/4 på Campus Carlsberg. Bestyrelsen takker for god ro og orden. Der indkaldes snarest til xGF for endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, ligesom referatet er lige på trapperne.

Bordbænkesæt olieres

De forventes olieret i den kommende uge.

Nye bænke

Der vil snarest blive indkøbt to nye bord-bænkesæt til gården.

Maling af håndfang på “gamle” altaner mod gaden

Vi afventer varmere nætter.

Planter ved gadedøre

Der arbejdes på at skaffe nye planter til erstatning for dem der ikke klarede vinteren.

 

Næste bestyrelsesmøde:

1/6 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 31/3 2022

Fastelavnsfejring

Der var en god flok beboere i alle aldre. Tak til arrangørerne – skønt med noget liv i gården.

Indregulering af varmtvandsrør

Indregulering af varmtvandsrør er færdiggjort. Alle skulle nu gerne have passende mængder varmt vand i rørene.

Legepladsen renoveres

Legepladsen er shinet lidt op til sommeren – nyt sand er på vej.

1-årsgennemgang af tagprojekt

Alle beboere der havde meldt mangler ind til gennemgangen får snarest besked angående evt udbedring.

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 28/4 2022

Næste bestyrelsesmøde:

Efter generalforsamlingen

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.