Bestyrelsesmøde d. 10/3 2021

Tag/vinduesprojekt

Projektet er nu officielt færdigt. De sidste mangler er ved at blive udbedret og stillads og containerer endeligt væk.
Hovedrengøring af trappeopgange på etape 4 påbegyndes snarest.

Parkering Slien

Det er igen muligt for gæster at parkere i Slien. Husk at de skal have gyldig gæstebillet.

Luk døren!

Der har været indbrud og indbrudsforsøg i nogle af foreningens lejligheder. Sørg for at lukke gadedørene efter dig – det er gamle døre og virker ikke alle optimalt. Kontakt viceværten hvis dørene er defekte.

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Efter den store oprydning på fællesarealerne er der blevet pænt, men det betyder ikke, at man kan begynde forfra med at opmagasinere genstande på fællesarealer – der køres fortsat hårdt på med oprydningen. Du må have en måtte foran døren, cykler i cykelkælderen og evt en barnevogn i barnevognsrummet – alt andet bliver bortskaffet uden yderligere varsel.

Det kan synes rigidt, men skyldes dels anvisning fra brandmyndighederne, dels at foreningens forsikring ikke giver samme dækning, hvis der ikke er styr på fællesarealerne.

Vaskeri

Vi forventer at problemerne med tumblerne er løst nu.

Altaner

All-cover.dk har tilbudt at stå for en fællesbestilling af altansejl til altaner mod gården. Nærmere info følger. Det kan oplyses at samme firma er valg til levering af altansejl mod gaden.

Der er lavet en aftale med altanbutikken.dk om rabat ved køb. Fra den 22/2 2021 kan koden ABD10 anvendes i deres webshop for at få 10% rabat.

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag d 7/4 2021. Udsat til 13/4 2021.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 10/2 2021

Skriv til bestyrelsen – ikke i Facebookgruppen!

Foreningen har en Facebookgruppe til intern kommunikation mellem beboerne, hvilket er rigtig fint. Det er dog vigtigt at understrege at denne gruppe ikke kan bruges til at kontakte bestyrelsen! Da ikke alle foreningens medlemmer er med i gruppen, kommunikerer bestyrelsen af princip kun pr brev/mail, for at sikre at alle beboere har lige adgang til information.

Oplever du problemer/udfordringer i ejendommen, er det derfor vigtigt at du kontakter bestyrelsen på bestyrelsen@abdannevirke.dk eller via brev til viceværtkontoret, så bestyrelsen bliver opmærksom på det og har mulighed for at følge op på det!

Tag/vinduesprojekt

Etape 3 er officielt afleveret fra HB. Etape 4 skal ifølge seneste oplysninger være færdig slut februar.

Der har været nogle henvendelser vedr utætte vinduer. Det er vigtigt at skrive til bestyrelsen hurtigst muligt, så evt fejl kan udbedres inden endelig aflevering.

Hovedrengøring af trappeopgange på etape 3 er i gang – etape 4 følger når arbejdet er færdigt.

Parkering Slien

I takt med at stilladset forsvinder, bliver det igen muligt for gæster at parkere i Slien. Husk at de skal have gyldig gæstebillet.

Luk døren!

Der har været indbrud og indbrudsforsøg i nogle af foreningens lejligheder. Sørg for at lukke gadedørene efter dig – det er gamle døre og virker ikke alle optimalt. Kontakt viceværten hvis dørene er defekte.

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Efter den store oprydning på fællesarealerne er der blevet pænt, men det betyder ikke, at man kan begynde forfra med at opmagasinere genstande på fællesarealer – der køres fortsat hårdt på med oprydningen. Du må have en måtte foran døren, cykler i cykelkælderen og evt en barnevogn i barnevognsrummet – alt andet bliver bortskaffet uden yderligere varsel.

Det kan synes rigidt, men skyldes dels anvisning fra brandmyndighederne, dels at foreningens forsikring ikke giver samme dækning, hvis der ikke er styr på fællesarealerne.

Vaskeri

Grundet problemer med udsugningen i vaskeriet, har den ene tumbler pt udkast gennem vinduet. Der arbejdes på en permanent løsning.

Altaner

De sidste altaner er lige blevet opsat.

Når alle altaner er monteret, har firmaet All-cover.dk tilbudt at stå for en fællesbestilling af altansejl til altaner mod gården. Nærmere info følger. Det kan oplyses at samme firma er valg til levering af altansejl mod gaden.

Der er lavet en aftale med altanbutikken.dk om rabat ved køb. Fra den 22/2 2021 kan koden ABD10 anvendes i deres webshop for at få 10% rabat.

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag d 10/3 2021.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 13/1 2021

Indregulering af ventilation

Den endelige indregulering af mekanisk sug skal foretages i slutningen af januar. Der kommer varsling fra Dahls VVS i postkasserne. Det er vigtigt at der gives adgang til dem, for at få ventilationen til at fungere efter hensigten. 

Dette gælder ikke Slesviggade 21, Dannevirkegade 22 og Slien 2 & 6. 

Tag/vinduesprojekt

Vi glæder os over at det sidste stillads i gården er væk. Nedtagning er påbegyndt i Slien, så Altana kan komme til at sætte gadealtanerne op. Vi ser frem til snart at kunne sige farvel til det sidste stillads mod gaden, om end det må forventes at noget bliver stående indtil arbejdet på loftet på etape 3 og 4 er færdigt. 

Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige. 

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Foreningens forsikring har indskærpet at det ifølge brandmyndighederne ikke er tilladt at henstille genstande på trappearealer – heller ikke under trappen i stueetagen. Jf foreningens husorden kan genstande bortskaffes uden varsel.

Vaskeri

Grundet problemer med udsugningen i vaskeriet, har den ene tumbler pt udkast gennem vinduet. Der arbejdes på en permanent løsning.

Parkering i Slien

Mens der er opsat stillads i Slien, er det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne. 

Altanprojektet
De sidste altanarbejder i gården forventes færdiggjort i uge 3. Herefter afventer montering af altaner mod gaden, som skal koordineres ift nedtagning af stilladset. 

Altansejl

Når alle altaner er monteret, har firmaet All-cover.dk tilbudt at stå for en fællesbestilling af altansejl til altaner mod gården. Nærmere info følger. Det kan oplyses at samme firma er valg til levering af altansejl mod gaden.

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Onsdag d 10/2 2021. 

 

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 14/12 2020

Tag/vinduesprojekt
Tagbeklædningen på etape 4 er færdig og delvis nedtagning af stillads mod gården påbegyndes snarest. Indtil de er færdige indvendigt på etape 3 og 4 vil et par materialetårne blive stående.

Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige.

Nye vinduer/døre mod gaden fra Bøjsø
Bestyrelsen har fremstillet en videovejledning til åbning af de nye koblede Bøjsø vinduer mod gaden. Denne video kan ses på abdannevirke.dk under Dokumenter -> Procedurer og vejledninger.

Der er desuden omdelt brugsvejledning samt en plastik-brik, der kan benyttes til at åbne de koblede vinduer til indvendig vask. Udvendigt må de ikke vaskes de første 6 måneder, da kitten skal have lov at hærde. De må gerne vaskes indvendigt og mellem rammerne.

Nye vinduer/døre mod gården fra Frovin
For vinduer/døre mod gården er der en vejledning på abdannevirke.dk under Dokumenter -> Procedurer og vejledninger. Dette er almindelige termoruder og må gerne vaskes på alle sider.

Henstilling af genstande på trapper forbudt
Foreningens forsikring har indskærpet at det ifølge brandmyndighederne ikke er tilladt at henstille genstande på trappearealer – heller ikke under trappen i stueetagen.

Vaskeri
Grundet problemer med udsugningen i vaskeriet, er der pt kun en tumbler der virker. Der arbejdes på en løsning.

Juletræstænding 1. december
Den alternative juletræstænding med deltagelse fra vinduer og altaner var en stor succes. Tak til til arrangøren.

Parkering i Slien
Mens der er opsat stillads i Slien, er det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne.

Vores fine nye facade
Bestyrelsen gør opmærksom på at det ikke er tilladt at opsætte nøglebokse eller andre genstande på facaden – hverken ved gadedøre eller altaner.

Altanprojektet
Opsætning af altaner er pt på hold, da Altana afventer nedtagelse af stilladset. De sidste altaner forventes at blive opsat senest til foråret 2021.

Altansejl
Når alle altaner er monteret, har firmaet All-cover.dk tilbudt at stå for en fællesbestilling af altansejl til altaner mod gården. Nærmere info følger. Det kan oplyses at samme firma er valg til levering af altansejl mod gaden.

Vaskeriet lukkes nytårsaften
Vaskeriet lukkes den 31. dec kl. 14 og åbner igen den 1. januar kl. 12.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d 13/1 2021.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 16/11 2020

Tag/vinduesprojekt
Overdækningen på etape 4 er afmonteret og vi begynder at kunne se enden på projektet. Vi afventer stadig aflevering af loftet på etape 2. Gadestillads på etape 3 forventes nedtaget over de næste par uger.

En stor del af skurbyen fjernes også i de følgende uger. 

Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige. Bagtrapper er i gang i Dannevirkegade.

Nye vinduer/døre mod gaden fra Bøjsø
Bemærk at de nye vinduer/døre mod gaden er koblede ruder, hvor der er en dobbeltramme. Der er omdelt brugsvejledning samt en plastik-brik, der kan benyttes til at åbne de koblede vinduer til indvendig vask. Udvendigt må de ikke vaskes de første 6 måneder, da kitten skal have lov at hærde. De må gerne vaskes indvendigt og mellem rammerne. 

Nye vinduer/døre mod gården fra Frovin
For vinduer/døre mod gården er der en vejledning på abdannevirke.dk under Dokumenter -> Procedurer og vejledninger. Dette er almindelige termoruder og må gerne vaskes på alle sider. 

Juletræ
Som traditionen foreskriver, kommer der også i år juletræ op i gården. 

Parkering i Slien
Mens der er opsat stillads i Slien, er det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne.

Vores fine nye facade
Bestyrelsen gør opmærksom på at det ikke er tilladt at opsætte nøglebokse eller andre genstande på facaden – hverken ved gadedøre eller altaner. 

Altanprojektet
Opsætning af altaner er i fuld gang. Altaner monteres udefra, så det ikke bliver nødvendigt at få adgang til lejlighederne. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021. 

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag d 14/12 2020. 

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.