Beboerreferat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 13/6-2019

Vaske-tider
Nogle beboere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at restvasketiderne i vaskeriets app. ofte ikke stemmer overens med den resttid, der står på maskinens display. Saniva oplyser at det bl.a. skyldes at maskinerne til dels tilpasser vasketiden til mængden af tøj. Resttiden kan derfor ofte være 10-15 min. længere end vist i appen, hvilket er normalt.
Er maskinerne længere tid om det, tyder det på en fejl. Fejlmeld da på displayet på væggen.

Mulighed for tilskud affaldssortering
Det er muligt via Københavns kommune at få tilskud til indkøb af affaldssortering til sit køkken. Se mere på kbhsorterer.kk.dk hvor der også er et inspirationskatalog.

Lukning af bytterummet
Den andelshaver, som tog initiativ til bytterummet og holdt øje med det, ønsker ikke at stå for det længere og oplyser at rummet i praksis er for lille. Derfor lukker bytterummet slut juni.
Bestyrelsen takker for engagementet og henviser fremover til den nye nærgenbrugsstation på Sønder Boulevard, hvor der også er en byttestation.

Airbnb
Bestyrelsen gør opmærksom på at man ved korttidsfremleje via fx Airbnb skal følge ejendommens procedure på abdannevirke.dk/korttidsfremleje

Maling af vaskeri
Vaskeriet er nu færdigmalet.

Aflåsning af hele loft-etagen
Dørene til loftet er nu blevet låst af som forberedelse til tagprojektet.

Ekstraordinær generalforsamlingen i A/B Dannevirke d. 28. maj
Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt d. 28. maj. Referatet er på vej.

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har været til opstartsmøde hos kommunen. Vores rådgivningsfirma Schødt er i fuld sving med at udarbejde udbudsmaterialet. Licitationen forventes til september. Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde: Dato endnu ikke fastlagt, men forventes start juli 2019. Datoen bliver slået op her på siden når den kendes.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14/5-2019

Maling af vaskeri
Vaskeriet var lukket noget af dagen 14/5 da loftet blev malet. Væggene bliver også malet i nærmeste fremtid.

Aflåsning af hele loft-etagen
Da alle loftsrum er ryddet, bliver loftet låst af og adgang forhindret som forberedelse til tagprojektet. Dvs. dørene til loftet bliver aflåst snarest muligt.

Generalforsamlingen i A/B Dannevirke d. 24. april
Årets generalforsamling blev afholdt onsdag d. 24. april. Referatet er på vej.

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen har været til opstartsmøde hos kommunen. Vores rådgivningsfirma Schødt er i fuld sving med at udarbejde udbudsmaterialet. Licitationen forventes til september. Først efter licitationsresultat vil det være muligt at sige noget om opstartstidspunkt af tag/vindues-projektet.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde: 13. juni 2019.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 8/4-2019

Forårsklargøring af gården
Der er indkøbt og opsat 6 nye bord/bænke i gården. Pas godt på dem.
Tagene på legehuset og rutsjebanen er blevet malet.

Rydning af loftsrum & tildeling af kælderrum
Alle beboere som havde loftsrum har nu fået besked om, hvilket kælderrum de skulle flytte til. De fleste berørte beboere har flyttet deres effekter og de resterende har fået tidsfrist.
Har du et loftsrum og ikke har hørt fra ”Rumudvalget” bedes man hurtigere end hurtigt tage kontakt til rum@abdannevirke.dk eller ring til Clara hos 4B. Ikke registrerede loftsrum vil blive ryddet uden yderligere varsel.

Den ekstern venteliste
Den eksterne venteliste blev åbnet d. 18. marts. I løbet af de 24 timer den var åben skrev 150 personer sig på listen. Altså er der en overvældende interesse for vores forening.

Generalforsamling i A/B Dannevirke
Årets generalforsamling bliver onsdag d. 24. april og afholdes i kantinen på Vesterbro Ny Skole.
Indkaldelse mv. bliver fremsendt på mail senest 14 dage før.

Tag/vindues-projekt
Bestyrelsen er netop blevet indkaldt til opstartsmøde hos kommunen, hvilket betyder at vi får tilskud til vores projekt. En præcis dato for opstart af tag/vindues-projektet vides endnu ikke.

Plantekasser og private bede, krukker mv.
De store blomsterkasser i gården er blevet flyttet ind på græsplænen, da der i forbindelse med tag/vindues-projektet skal opsættes stillads. Disse er blevet ryddet for planter og bliver til fælles afbenyttelse i 2019. Værsgo at plante!

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev, at der er tilmeldt 80 altaner og 12 franske altaner. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde
Dato fastsættes umiddelbart efter den ordinære Generalforsamling.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 11/3-2019

Åbning af ekstern venteliste
Da antallet på den eksterne venteliste er blevet relativt lavt, åbnes den eksterne venteliste i 1 døgn. Fra mandag den 18. marts 2019 kl 00.00 og 24 timer frem er der mulighed for at opskrive sig på den eksterne venteliste til en bolig i A/B Dannevirke.

Det koster 250 kr om året at stå på ventelisten og opskrivning sker ved at skrive til foreningens administrator på clara@4b.dk med oplysning om navn, adresse, tlf. og email. Skriv ’Venteliste A/B Dannevirke’ i emnefeltet. Mails fremsendt før
den 18. marts kl 00.00 vil ikke komme i betragtning.

Se mere info på abdannevirke.dk/venteliste.

Generalforsamling i A/B Dannevirke
Årets generalforsamling bliver onsdag d. 24. april.
Indkaldelse mv. bliver fremsendt på mail senest 14 dage før.

AB Dannevirkes hjemmeside
Det er nu muligt at tilmelde sig en mailservice på foreningens hjemmeside, hvormed man efter tilmelding vil få en mail såfremt der lægges noget nyt op på siden. Tilmeld dig på abdannevirke.dk.

Tag/vindues-projekt
Foreningen har fået byggetilladelse til projektet. Angående tilsagn til evt. tilskud fra kommunen har kommunen endnu engang rykket deres forventede svartidspunkt. Bestyrelsen afventer fortsat svar. Opstart af tag/vindues-projektet forventes at umiddelbart først at blive efter sommeren 2019.

Plantekasser og private bede, krukker mv.
De store blomsterkasser i gården er blevet flyttet ind på græsplænen, da der i forbindelse med tag/vindues-projektet skal opsættes stillads. Disse bliver ryddet for planter snarest og bliver til fælles afbenyttelse i 2019. Værsgo at plante!

Opsætning af stillads vil samtidigt betyde at private plantekasser og krukker med kort varsel vil kunne blive bedt fjernet. Bestyrelsen opfordrer derfor til at private plantekasser og krukker begrænses.

Altan-projekt
Resultatet af altantilmeldingerne blev at der blev ønsket 80 altaner og 12 franske altaner. Det opfylder målsætningen i forhold antal og dermed til de forventede priser. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag d. 8. april.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 12/2 2019

AB Dannevirkes hjemmeside:
Det er nu muligt at tilmelde sig en mailservice på foreningens hjemmeside, hvormed man efter tilmelding vil få en mail såfremt der lægges noget nyt op på siden. Tilmeld dig på abdannevirke.dk

Loftsrum:
Alle beboere der har loftsrum vil tildelt et midlertidigt kælderrum i forbindelse med udskiftning af taget. De fleste berørte beboere har fået besked om hvilket kælderrum de får tildelt.

Tag/vindues-projekt:
Foreningen har fået byggetilladelse til projektet og tilsagn i forhold til evt. tilskud fra kommunen var forventet inden jul, blev rykket til midt januar men bestyrelsen afventer fortsat svar. Opstart af tag/vindues-projektet forventes blive forsommeren 2019.

Plantekasser og private bede, krukker mv.:
Da der i forbindelse med tag/vindues-projektet skal opsættes stillads vil de store blomsterkasser i gården blive flyttet ind på græsplænen. Disse vil blive uden planter og bliver til fælles afbenyttelse i 2019. Opsætning af stillads vil samtidigt betyde at private plantekasser og krukker med kort varsel vil kunne blive bedt fjernet. Bestyrelsen opfordrer derfor til at private plantekasser og krukker begrænses.

Altan-projekt:
Alle andelshavere har nu haft mulighed for at tilmelde sig altanprojektet. Status er at over 70 lejligheder har ønsket altan hvilket opfylder målsætningen i forhold til de forventede priser. Altaner vil først blive opsat efter færdiggørelse af tag/vindues-projektet.

Store containere til plastaffald:
De små containere til plast er blevet opgraderet til 4 store containere, 1 i hvert skralderum.

YouSee flytter rundt på tv-kanaler:
YouSee forventer at flytte rundt på tv-kanaler d. 19/2 2019. Der udsendes information til beboerne fra YouSee ugen før. Man kan finde hjælp på YouSee.dk/kanaler

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag d. 11. marts.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.