Bestyrelsesmøde d. 27/1 2022

Henvendelser til vicevært

Det gøres opmærksom på at der ikke kan sendes SMS til viceværten. Vicevært Telefonen viderestiller opkald, mens SMS’er ikke ses! Skriftlig henvendelse til vicevært skal ske pr brev til viceværtkontoret eller mail til abdannevirke@yahoo.dk.

Udskiftning af varmtvandsrør

Det har vist sig, at det er nødvendigt at udføre en indregulering af alle ventiler i kældrene. Der har været tilbagemeldinger om enkelte problemer med det varme vand samt susen i rør andre steder, hvilket forventes at kunne afhjælpes af en ny indregulering.
Bestyrelsen forventer at det udføres snarest muligt.

1-års gennemgang af renoveringsprojektet

Til information nærmer 1-års gennemgangen sig. Alle lejligheder vil i den forbindelse modtage mangelliste til notering af eventuelle fejl og mangler.

Kulden er her stadig …

… og den går i dørpumperne. Sørg for at lukke dørene efter dig.

Næste bestyrelsesmøde:

23. februar.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 6/1 2022

Henvendelser til vicevært

Det gøres opmærksom på at der ikke kan sendes SMS til viceværten. Viceværttelefonen viderestiller opkald, mens SMS’er ikke ses! Skriftlig henvendelse til vicevært skal ske pr brev til viceværtkontoret eller mail til abdannevirke@yahoo.dk.

Udskiftning af varmtvandsrør

Der har været VVS’er rundt i Dannevirkegade 30-32, hvilket gerne skulle have udbedret de sidste problemer. I modsat fald bedes beboerne henvende sig til bestyrelsen.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen på bestyrelsen@abdannevirke.dk eller via brev til viceværtkontoret, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen. Nu hvor den kolde tid kommer, er det vigtigt at tjekke om der er utætheder i vinduerne og i givet fald indberette dem.

Kulden er her stadig …

… og den går i dørpumperne. Sørg for at lukke dørene efter dig.

Bestyrelsen ønsker alle beboere et glædeligt nytår!

Næste bestyrelsesmøde:

Opdateres her, når dato er fundet. 27/1 2021 kl 19.00.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 2/12 2021

Juletræ

Vi glæder os over at træet er kommet op og at lyset blev tændt. Der var desværre ingen der havde meldt sig til at arrangere juletræstænding i år – er man interesseret i at stå for det i 2022 giver bestyrelsen gerne et beløb til indkøb.

Udskiftning af varmtvandsrør

Projektet er færdiggjort. Der er lidt problemer i Dannevirkegade 30, hvor beboerne kontaktes snarest for udbedring. Oplever andre beboere fortsat problemer med det varme vand, bedes de kontakte bestyrelsen.

Ventilation

Ventilationsdelen af projektet er nu færdigmeldt. Bestyrelsen er opmærksom på at der er steder hvor udsugningen fortsat ikke fungerer tilfredsstillende. Oplever du problemer er det vigtigt at meddele det til bestyrelsen, hvis du ikke allerede har gjort det.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen på bestyrelsen@abdannevirke.dk eller via brev til viceværtkontoret, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen. Nu hvor den kolde tid kommer, er det vigtigt at tjekke om der er utætheder i vinduerne og i givet fald indberette dem.

Kulden er kommet …

… og det går i dørpumperne. Sørg for at lukke dørene efter dig.

Vaskeriet er nytårslukket

Vanen tro lukkes vaskeriet fra den 31/12 kl 14.00 til 1/1 kl 12.00.

Næste bestyrelsesmøde:

6/1 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 27/10 2021

Udskiftning af varmtvandsrør

Den på GF vedtagne udskiftning af varmtvandsrør nærmer sig sin afslutning.

Duggede ruder

Grundet årstiden kan der være dug i de koblede ruder om morgenen. Ved vask af vinduerne er det vigtigt at lade dem tørre mellem de to lag glas, inden de lukkes.

Espalierer og beplantning ved hoveddøre

Der er opsat espalierer ved gadedørene med nye planter.

Ventilation

Ventilationsdelen af projektet er endnu ikke færdiggjort. Underentreprenøren der har stået for denne del af projektet har fortsat ikke afleveret det sidste dokumentation. Bestyrelsen er opmærksom på at der er steder hvor udsugningen ikke fungerer tilfredsstillende. Oplever du problemer er det vigtigt at meddele det til bestyrelsen, hvis du ikke allerede har gjort det.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen på bestyrelsen@abdannevirke.dk eller via brev til viceværtkontoret, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen. Nu hvor den kolde tid kommer, er det vigtigt at tjekke om der er utætheder i vinduerne og i givet fald indberette dem.

Gårdforskønnelse

En god håndfuld beboere deltog i plantedagen den 24. oktober. Vi takker alle for indsatsen og glæder os til at nyde den forskønnede gård til foråret. Alle opfordres til at hjælpe med at passe på de nye planter.

Intern venteliste

Waitly der administrerer vores venteliste har indført en ny feature, hvor man kan angive ønsker til boligen. Er man fx kun interesseret i 2-værelses eller større, kan man logge ind på waitly.dk og angive sine boligønsker ved at klikke på tandhjulet ud for ‘A/B Dannevirke – Intern venteliste’.

Andelshavere (og kun andelshavere!) der ønsker at blive optaget på den interne venteliste, kan opskrive sig via abdannevirke.probo.dk under Informationssider.

Næste bestyrelsesmøde:

2/12 2021

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsesmøde d. 5/10 2021

Udskiftning af varmtvandsrør

Den på GF vedtagne udskiftning af varmtvandsrør er igangsat. Lejlighedsvise afbrydelser må forventes indtil projektet er færdiggjort. For beboere langt fra varmecentralen, må der forventes at der kan være lang leveringstid på varmt vand.

Projektet forventes afsluttet primo november.

Duggede ruder

Grundet årstiden kan der være dug i de koblede ruder om morgen.

Espalierer

Opsætningen af espalierer med nye planter ved gadedørene er i gang.

Ventilation

Ventilationsdelen af projektet er endnu ikke færdiggjort. Der arbejdes fortsat på at komme til ende med det – er der beboere der har problemer med udsugningen bedes de orientere bestyrelsen hurtigst muligt. Vi gør opmærksom på at det ikke er tilladt at skrue på ventilationsventilerne.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Gårdforskønnelse

Initiativtagerne til gårdforskønnelsen arbejder på projektet. Planter i plantekasserne bedes fjernet inden den 20. oktober, da de skal tømmes og flyttes. Der er inviteret til plantedag den 24. oktober kl 10.00.

Næste bestyrelsesmøde:

27/10 2021

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.