Bestyrelsesmøde d. 1/6 2022

Cykeloprydning

Der er igangsat cykeloprydning – alle cykler mm med tape fjernes den 23/6 2022.

Ekstraordinær generalforsamling

Der blev afholdt ekstraordinær GF den 18/5 i bytterummet. Bestyrelsen takker for god ro og orden.

Havemøbler

Bordbænkesæt er blevet olieret og der er bestilt to ekstra.
Cafesæt er sat op jf GF-beslutning.

Maling af håndfang på “gamle” altaner mod gaden

Beboere med “gamle” altaner varsles snarest.

Planter ved gadedøre

Der er plantet nye planter til erstatning for dem der ikke klarede vinteren.

Planter i gården

Pas på de fine nye planter i gården.

Næste bestyrelsesmøde:

21/6 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat