Bestyrelsesmøde d. 10/2 2021

Skriv til bestyrelsen – ikke i Facebookgruppen!

Foreningen har en Facebookgruppe til intern kommunikation mellem beboerne, hvilket er rigtig fint. Det er dog vigtigt at understrege at denne gruppe ikke kan bruges til at kontakte bestyrelsen! Da ikke alle foreningens medlemmer er med i gruppen, kommunikerer bestyrelsen af princip kun pr brev/mail, for at sikre at alle beboere har lige adgang til information.

Oplever du problemer/udfordringer i ejendommen, er det derfor vigtigt at du kontakter bestyrelsen på bestyrelsen@abdannevirke.dk eller via brev til viceværtkontoret, så bestyrelsen bliver opmærksom på det og har mulighed for at følge op på det!

Tag/vinduesprojekt

Etape 3 er officielt afleveret fra HB. Etape 4 skal ifølge seneste oplysninger være færdig slut februar.

Der har været nogle henvendelser vedr utætte vinduer. Det er vigtigt at skrive til bestyrelsen hurtigst muligt, så evt fejl kan udbedres inden endelig aflevering.

Hovedrengøring af trappeopgange på etape 3 er i gang – etape 4 følger når arbejdet er færdigt.

Parkering Slien

I takt med at stilladset forsvinder, bliver det igen muligt for gæster at parkere i Slien. Husk at de skal have gyldig gæstebillet.

Luk døren!

Der har været indbrud og indbrudsforsøg i nogle af foreningens lejligheder. Sørg for at lukke gadedørene efter dig – det er gamle døre og virker ikke alle optimalt. Kontakt viceværten hvis dørene er defekte.

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Efter den store oprydning på fællesarealerne er der blevet pænt, men det betyder ikke, at man kan begynde forfra med at opmagasinere genstande på fællesarealer – der køres fortsat hårdt på med oprydningen. Du må have en måtte foran døren, cykler i cykelkælderen og evt en barnevogn i barnevognsrummet – alt andet bliver bortskaffet uden yderligere varsel.

Det kan synes rigidt, men skyldes dels anvisning fra brandmyndighederne, dels at foreningens forsikring ikke giver samme dækning, hvis der ikke er styr på fællesarealerne.

Vaskeri

Grundet problemer med udsugningen i vaskeriet, har den ene tumbler pt udkast gennem vinduet. Der arbejdes på en permanent løsning.

Altaner

De sidste altaner er lige blevet opsat.

Når alle altaner er monteret, har firmaet All-cover.dk tilbudt at stå for en fællesbestilling af altansejl til altaner mod gården. Nærmere info følger. Det kan oplyses at samme firma er valg til levering af altansejl mod gaden.

Der er lavet en aftale med altanbutikken.dk om rabat ved køb. Fra den 22/2 2021 kan koden ABD10 anvendes i deres webshop for at få 10% rabat.

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag d 10/3 2021.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.