Bestyrelsesmøde d. 10/3 2021

Tag/vinduesprojekt

Projektet er nu officielt færdigt. De sidste mangler er ved at blive udbedret og stillads og containerer endeligt væk.
Hovedrengøring af trappeopgange på etape 4 påbegyndes snarest.

Parkering Slien

Det er igen muligt for gæster at parkere i Slien. Husk at de skal have gyldig gæstebillet.

Luk døren!

Der har været indbrud og indbrudsforsøg i nogle af foreningens lejligheder. Sørg for at lukke gadedørene efter dig – det er gamle døre og virker ikke alle optimalt. Kontakt viceværten hvis dørene er defekte.

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Efter den store oprydning på fællesarealerne er der blevet pænt, men det betyder ikke, at man kan begynde forfra med at opmagasinere genstande på fællesarealer – der køres fortsat hårdt på med oprydningen. Du må have en måtte foran døren, cykler i cykelkælderen og evt en barnevogn i barnevognsrummet – alt andet bliver bortskaffet uden yderligere varsel.

Det kan synes rigidt, men skyldes dels anvisning fra brandmyndighederne, dels at foreningens forsikring ikke giver samme dækning, hvis der ikke er styr på fællesarealerne.

Vaskeri

Vi forventer at problemerne med tumblerne er løst nu.

Altaner

All-cover.dk har tilbudt at stå for en fællesbestilling af altansejl til altaner mod gården. Nærmere info følger. Det kan oplyses at samme firma er valg til levering af altansejl mod gaden.

Der er lavet en aftale med altanbutikken.dk om rabat ved køb. Fra den 22/2 2021 kan koden ABD10 anvendes i deres webshop for at få 10% rabat.

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag d 7/4 2021. Udsat til 13/4 2021.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.