Bestyrelsesmøde d. 11/8 2021

Generalforsamling og xGF

Det lykkedes at afholde generalforsamling den 8/7 på Campus Carlsberg med efterfølgende xGF i bytterummet d 11/8. Bestyrelsen takker alle fremmødte.

Underfacader

Er færdiggjort. Der opsættes snarest nye håndfang i porten for at beskytte de fine vægge.

Espalierer

Der arbejdes på at få opsat espalierer med planter ved gadedørene. Det kommer i løbet af efteråret.

Ventilation

Ventilationsdelen af projektet er endnu ikke færdiggjort. Der arbejdes på at komme til ende med det – er der beboere der har problemer med udsugningen bedes de orientere bestyrelsen hurtigst muligt. Vi gør opmærksom på at det ikke er tilladt at skrue på ventilationsventilerne.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Næste bestyrelsesmøde:

8/9 2021

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.