Bestyrelsesmøde d. 13/1 2021

Indregulering af ventilation

Den endelige indregulering af mekanisk sug skal foretages i slutningen af januar. Der kommer varsling fra Dahls VVS i postkasserne. Det er vigtigt at der gives adgang til dem, for at få ventilationen til at fungere efter hensigten. 

Dette gælder ikke Slesviggade 21, Dannevirkegade 22 og Slien 2 & 6. 

Tag/vinduesprojekt

Vi glæder os over at det sidste stillads i gården er væk. Nedtagning er påbegyndt i Slien, så Altana kan komme til at sætte gadealtanerne op. Vi ser frem til snart at kunne sige farvel til det sidste stillads mod gaden, om end det må forventes at noget bliver stående indtil arbejdet på loftet på etape 3 og 4 er færdigt. 

Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige. 

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Foreningens forsikring har indskærpet at det ifølge brandmyndighederne ikke er tilladt at henstille genstande på trappearealer – heller ikke under trappen i stueetagen. Jf foreningens husorden kan genstande bortskaffes uden varsel.

Vaskeri

Grundet problemer med udsugningen i vaskeriet, har den ene tumbler pt udkast gennem vinduet. Der arbejdes på en permanent løsning.

Parkering i Slien

Mens der er opsat stillads i Slien, er det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne. 

Altanprojektet
De sidste altanarbejder i gården forventes færdiggjort i uge 3. Herefter afventer montering af altaner mod gaden, som skal koordineres ift nedtagning af stilladset. 

Altansejl

Når alle altaner er monteret, har firmaet All-cover.dk tilbudt at stå for en fællesbestilling af altansejl til altaner mod gården. Nærmere info følger. Det kan oplyses at samme firma er valg til levering af altansejl mod gaden.

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Onsdag d 10/2 2021. 

 

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.