Bestyrelsesmøde d. 13/4 2021

Generalforsamling

Bestyrelsen afventer stadig en udmelding, der muliggør at planlægge og afholde en generalforsamling.

Underfacader

Håndværkere er i gang med at give underfacaden mod gården en omgang, da det blev muligt at få kommunetilskud til dette. Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien.

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Efter den store oprydning på fællesarealerne er der blevet pænt, men det betyder ikke, at man kan begynde forfra med at opmagasinere genstande på fællesarealer – der køres fortsat hårdt på med oprydningen. Du må have en måtte foran døren, cykler i cykelkælderen og evt en barnevogn i barnevognsrummet – alt andet bliver bortskaffet uden yderligere varsel.

Det kan synes rigidt, men skyldes dels anvisning fra brandmyndighederne, dels at foreningens forsikring ikke giver samme dækning, hvis der ikke er styr på fællesarealerne.

Videoovervågning i porten

Kameraet blev oprindeligt opsat grundet hærværk på porten, men da dette ikke har været noget problem i længere tid, og da kameraet er udslidt, har bestyrelsen valgt at fjerne kameraet.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler fra byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så det kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Regnvandstønde

Der er indkøbt og monteret en regnvandstønde bag skraldeskuret i hjørnet Alsgade/Slesvigsgade.

Altaner

Der er bestilt 16 altansejl mod gården, som nu er sendt videre til All-cover.dk. Vi afventer nærmere info om levering.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d 5/5 2021. NB: Rykket til mandag d 3/5!

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.