Bestyrelsesmøde d. 14/12 2020

Tag/vinduesprojekt
Tagbeklædningen på etape 4 er færdig og delvis nedtagning af stillads mod gården påbegyndes snarest. Indtil de er færdige indvendigt på etape 3 og 4 vil et par materialetårne blive stående.

Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige.

Nye vinduer/døre mod gaden fra Bøjsø
Bestyrelsen har fremstillet en videovejledning til åbning af de nye koblede Bøjsø vinduer mod gaden. Denne video kan ses på abdannevirke.dk under Dokumenter -> Procedurer og vejledninger.

Der er desuden omdelt brugsvejledning samt en plastik-brik, der kan benyttes til at åbne de koblede vinduer til indvendig vask. Udvendigt må de ikke vaskes de første 6 måneder, da kitten skal have lov at hærde. De må gerne vaskes indvendigt og mellem rammerne.

Nye vinduer/døre mod gården fra Frovin
For vinduer/døre mod gården er der en vejledning på abdannevirke.dk under Dokumenter -> Procedurer og vejledninger. Dette er almindelige termoruder og må gerne vaskes på alle sider.

Henstilling af genstande på trapper forbudt
Foreningens forsikring har indskærpet at det ifølge brandmyndighederne ikke er tilladt at henstille genstande på trappearealer – heller ikke under trappen i stueetagen.

Vaskeri
Grundet problemer med udsugningen i vaskeriet, er der pt kun en tumbler der virker. Der arbejdes på en løsning.

Juletræstænding 1. december
Den alternative juletræstænding med deltagelse fra vinduer og altaner var en stor succes. Tak til til arrangøren.

Parkering i Slien
Mens der er opsat stillads i Slien, er det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne.

Vores fine nye facade
Bestyrelsen gør opmærksom på at det ikke er tilladt at opsætte nøglebokse eller andre genstande på facaden – hverken ved gadedøre eller altaner.

Altanprojektet
Opsætning af altaner er pt på hold, da Altana afventer nedtagelse af stilladset. De sidste altaner forventes at blive opsat senest til foråret 2021.

Altansejl
Når alle altaner er monteret, har firmaet All-cover.dk tilbudt at stå for en fællesbestilling af altansejl til altaner mod gården. Nærmere info følger. Det kan oplyses at samme firma er valg til levering af altansejl mod gaden.

Vaskeriet lukkes nytårsaften
Vaskeriet lukkes den 31. dec kl. 14 og åbner igen den 1. januar kl. 12.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d 13/1 2021.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.