Bestyrelsesmøde d. 16/11 2020

Tag/vinduesprojekt
Overdækningen på etape 4 er afmonteret og vi begynder at kunne se enden på projektet. Vi afventer stadig aflevering af loftet på etape 2. Gadestillads på etape 3 forventes nedtaget over de næste par uger.

En stor del af skurbyen fjernes også i de følgende uger. 

Hovedrengøring af trappeopgange foretages når de enkelte etaper er færdige. Bagtrapper er i gang i Dannevirkegade.

Nye vinduer/døre mod gaden fra Bøjsø
Bemærk at de nye vinduer/døre mod gaden er koblede ruder, hvor der er en dobbeltramme. Der er omdelt brugsvejledning samt en plastik-brik, der kan benyttes til at åbne de koblede vinduer til indvendig vask. Udvendigt må de ikke vaskes de første 6 måneder, da kitten skal have lov at hærde. De må gerne vaskes indvendigt og mellem rammerne. 

Nye vinduer/døre mod gården fra Frovin
For vinduer/døre mod gården er der en vejledning på abdannevirke.dk under Dokumenter -> Procedurer og vejledninger. Dette er almindelige termoruder og må gerne vaskes på alle sider. 

Juletræ
Som traditionen foreskriver, kommer der også i år juletræ op i gården. 

Parkering i Slien
Mens der er opsat stillads i Slien, er det desværre ikke være muligt at benytte gæsteparkeringspladserne.

Vores fine nye facade
Bestyrelsen gør opmærksom på at det ikke er tilladt at opsætte nøglebokse eller andre genstande på facaden – hverken ved gadedøre eller altaner. 

Altanprojektet
Opsætning af altaner er i fuld gang. Altaner monteres udefra, så det ikke bliver nødvendigt at få adgang til lejlighederne. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021. 

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag d 14/12 2020. 

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.