Bestyrelsesmøde d. 17/8 2022

Byggeaffald i storskraldsrummet

Vær opmærksom på at byggeaffald ikke må placeres i storskraldsrummet uden forudgående aftale med vicevært. Byggeaffald er ikke storskrald og afhentes ikke af renovationsmedarbejdere.

Udlejning af ekstra kælderrum

Det er nu muligt for andelshavere at leje de overskydende kælderrum i foreningen. For flere oplysninger og oversigt over ledige rum, log ind på abdannevirke.probo.dk og find ‘Udlejning af ekstra kælderrum’ under ‘Informationssider’ øverst til venstre.

Vinduer mod gaden

Vær opmærksom på at når de øverste, koblede vinduer skal åbnes for indvendig pudsning, er det vigtigt at begge vinduesrammer er på ydersiden at tværbjælken. Hvis inderste vinduesramme hviler på tværbjælken, er der risiko for at vinduet kan falde ud! Se også video under ‘Procedurer og vejledninger‘ på abdannevirke.dk.

Facadebeplantning

Vi glæder os over den smukke beplantning ved indgangsdørene og at den har overlevet hedebølgen. Der er en enkelt rose der er død, men den udskiftes når det bliver lidt køligere.

God sensommer.

 

Næste bestyrelsesmøde:

27/9 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.