Bestyrelsesmøde d. 2/12 2021

Juletræ

Vi glæder os over at træet er kommet op og at lyset blev tændt. Der var desværre ingen der havde meldt sig til at arrangere juletræstænding i år – er man interesseret i at stå for det i 2022 giver bestyrelsen gerne et beløb til indkøb.

Udskiftning af varmtvandsrør

Projektet er færdiggjort. Der er lidt problemer i Dannevirkegade 30, hvor beboerne kontaktes snarest for udbedring. Oplever andre beboere fortsat problemer med det varme vand, bedes de kontakte bestyrelsen.

Ventilation

Ventilationsdelen af projektet er nu færdigmeldt. Bestyrelsen er opmærksom på at der er steder hvor udsugningen fortsat ikke fungerer tilfredsstillende. Oplever du problemer er det vigtigt at meddele det til bestyrelsen, hvis du ikke allerede har gjort det.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen på bestyrelsen@abdannevirke.dk eller via brev til viceværtkontoret, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen. Nu hvor den kolde tid kommer, er det vigtigt at tjekke om der er utætheder i vinduerne og i givet fald indberette dem.

Kulden er kommet …

… og det går i dørpumperne. Sørg for at lukke dørene efter dig.

Vaskeriet er nytårslukket

Vanen tro lukkes vaskeriet fra den 31/12 kl 14.00 til 1/1 kl 12.00.

Næste bestyrelsesmøde:

6/1 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.