Bestyrelsesmøde d. 21/3 2023

Generalforsamling

Der kommer snart indkaldelse til generalforsamling for A/B Dannevirke på Campus Carlsberg. GF afholdes onsdag d 19/4 2023 kl 17.30.

Borde og bænke i gården

De kommer frem inden påske. 

Skrald

Skraldemændene har varslet strejke – alle beboere opfordres til så vidt muligt at sortere og komprimere deres skrald. Ingen grund til at rydde ud i kælderrummet så længe strejken varer. 

ProBo

Fremadrettet vil beboerreferatet blive uploadet på abdannevirke.probo.dk hvor alle beboerne har adgang til det. Dette er således sidste beboerreferat der kommer på abdannevirke.dk. Det vil desuden fortsat blive hængt op i opgangene. 

Det er stadig lidt koldt udenfor

Da det kolde vejr påvirker dørpumperne. Vær derfor opmærksom på hvorvidt hoveddørene lukker for at forhindre adgang for uvedkommende. Såfremt man oplever problemer med dørene bedes dette meldes til viceværten.

Karrusel/spinner på legeplads

Der er bestilt ny spinner til legepladsen, som udskiftning for den defekte. Bliver opsat inden Påske hvis vejret tillader.

Udlejning via AirBNB

Såfremt man udlejer sin lejlighed midlertidigt via AirBNB, er det vigtigt registrere det på: www.abdannevirke.dk/korttidsfremleje  

Byggeaffald i storskraldsrummet

Vær opmærksom på at byggeaffald ikke må placeres i storskraldsrummet uden forudgående aftale med vicevært. Byggeaffald er ikke storskrald og afhentes ikke af renovationsmedarbejdere.

Udlejning af ekstra kælderrum

Det er nu  muligt for andelshavere at leje de overskydende kælderrum i foreningen. For flere oplysninger og oversigt over ledige rum, log ind på abdannevirke.probo.dk og find ‘Udlejning af ekstra kælderrum’ under ‘Informationssider’ øverst til venstre.

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Kommunikeres ud efter generalforsamlingen. 

 

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.