Bestyrelsesmøde d. 21/6 2022

Udlejning af ekstra kælderrum

Det er nu muligt for andelshavere at leje de overskydende kælderrum i foreningen. For flere oplysninger og oversigt over ledige rum, log ind på abdannevirke.probo.dk og find ‘Udlejning af ekstra kælderrum’ under ‘Informationssider’ øverst til venstre.

Opdaterede vejledninger

De tre dokumenter: Standard vedligehold af lejligheder, Ansvarsfordeling for vedligehold og Procedure for salg er opdateret. Dokumenterne kan ses på hjemmesiden under procedurer og vejledninger eller udleveres ved henvendelse til administrator.

Cykeloprydning

Der er igangsat cykeloprydning – alle cykler mm med tape fjernes den 23/6 2022.

Havemøbler

Der er sat to nye bordbænkesæt op

Maling af håndfang på “gamle” altaner mod gaden

Beboere med “gamle” altaner er varslet

Vinduer mod gaden

Vær opmærksom på at når de øverste, koblede vinduer skal åbnes for indvendig pudsning, er det vigtigt at begge vinduesrammer er på ydersiden at tværbjælken. Hvis inderste vinduesramme hviler på tværbjælken, er der risiko for at vinduet kan falde ud! Se også video under ‘Procedurer og vejledninger‘ på abdannevirke.dk.
Vejledning til korrekt åbning af topvinduer fra Bøjsø (mod gaden)

God Sommer 🙂

Næste bestyrelsesmøde:

17/8 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.