Bestyrelsesmøde d. 23/2 2022

Fastelavnsfejring

En beboer har taget initiativ til en fastelavnsfejring i gården søndag den 27/2 kl 15.00. Bestyrelsen har stillet et beløb til rådighed for arrangøren og takker for initiativet. Alle er velkomne til at deltage!
Se mere i den uofficielle facebook-gruppe for foreningens beboere på facebook.com/groups/ABDannevirke, hvor man også kan melde sin ankomst af hensyn til indkøb og planlægning.

Indregulering af varmtvandsrør

Indregulering af varmtvandsrør er igangsat.

Legepladsen renoveres

Råddent træ omkring sandkassen udskiftes inden den store legepladssæson starter.

Træer

Træerne i gården beskæres 1/3.

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 28/4 2022

Næste bestyrelsesmøde:

31. marts

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.