Bestyrelsesmøde d. 24/11 2022

Udskiftning af Techem varmemålere og app

De sidste målere skulle nu være udskiftet. Alle beboere har fået fremsendt mail fra Techem 17. november med et link til Techems hjemmeside. Det er her fremover muligt at følge sit varme og vandforbrug via hjemmeside og app.

Juletræstænding

Igen i år har nogle beboere meldt sig til at stå for juletræstænding 1. søndag i advent 27. november.

Den kolde tid er kommet

Da det kolde vejr påvirker dørpumperne. Vær derfor opmærksom på hvorvidt hoveddørene lukker for at forhindre adgang for uvedkommende. Såfremt man oplever problemer med dørene bedes dette meldes til viceværten.

Karrusel/spinner på legeplads

Den ene spinner er i udu og bliver fjernet for at forsøge reparation.

Byggeaffald i storskraldsrummet

Vær opmærksom på at byggeaffald ikke må placeres i storskraldsrummet uden forudgående aftale med vicevært. Byggeaffald er ikke storskrald og afhentes ikke af renovationsmedarbejdere.

Udlejning af ekstra kælderrum

Det er nu muligt for andelshavere at leje de overskydende kælderrum i foreningen. For flere oplysninger og oversigt over ledige rum, log ind på abdannevirke.probo.dk og find ‘Udlejning af ekstra kælderrum’ under ‘Informationssider’ øverst til venstre.

Bestyrelsen ønsker alle i AB Dannevirke en god jul og et godt nytår.

Næste bestyrelsesmøde:

17. januar 2023

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.