Bestyrelsesmøde d. 27/1 2022

Henvendelser til vicevært

Det gøres opmærksom på at der ikke kan sendes SMS til viceværten. Vicevært Telefonen viderestiller opkald, mens SMS’er ikke ses! Skriftlig henvendelse til vicevært skal ske pr brev til viceværtkontoret eller mail til abdannevirke@yahoo.dk.

Udskiftning af varmtvandsrør

Det har vist sig, at det er nødvendigt at udføre en indregulering af alle ventiler i kældrene. Der har været tilbagemeldinger om enkelte problemer med det varme vand samt susen i rør andre steder, hvilket forventes at kunne afhjælpes af en ny indregulering.
Bestyrelsen forventer at det udføres snarest muligt.

1-års gennemgang af renoveringsprojektet

Til information nærmer 1-års gennemgangen sig. Alle lejligheder vil i den forbindelse modtage mangelliste til notering af eventuelle fejl og mangler.

Kulden er her stadig …

… og den går i dørpumperne. Sørg for at lukke dørene efter dig.

Næste bestyrelsesmøde:

23. februar.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.