Bestyrelsesmøde d. 27/10 2021

Udskiftning af varmtvandsrør

Den på GF vedtagne udskiftning af varmtvandsrør nærmer sig sin afslutning.

Duggede ruder

Grundet årstiden kan der være dug i de koblede ruder om morgenen. Ved vask af vinduerne er det vigtigt at lade dem tørre mellem de to lag glas, inden de lukkes.

Espalierer og beplantning ved hoveddøre

Der er opsat espalierer ved gadedørene med nye planter.

Ventilation

Ventilationsdelen af projektet er endnu ikke færdiggjort. Underentreprenøren der har stået for denne del af projektet har fortsat ikke afleveret det sidste dokumentation. Bestyrelsen er opmærksom på at der er steder hvor udsugningen ikke fungerer tilfredsstillende. Oplever du problemer er det vigtigt at meddele det til bestyrelsen, hvis du ikke allerede har gjort det.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen på bestyrelsen@abdannevirke.dk eller via brev til viceværtkontoret, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen. Nu hvor den kolde tid kommer, er det vigtigt at tjekke om der er utætheder i vinduerne og i givet fald indberette dem.

Gårdforskønnelse

En god håndfuld beboere deltog i plantedagen den 24. oktober. Vi takker alle for indsatsen og glæder os til at nyde den forskønnede gård til foråret. Alle opfordres til at hjælpe med at passe på de nye planter.

Intern venteliste

Waitly der administrerer vores venteliste har indført en ny feature, hvor man kan angive ønsker til boligen. Er man fx kun interesseret i 2-værelses eller større, kan man logge ind på waitly.dk og angive sine boligønsker ved at klikke på tandhjulet ud for ‘A/B Dannevirke – Intern venteliste’.

Andelshavere (og kun andelshavere!) der ønsker at blive optaget på den interne venteliste, kan opskrive sig via abdannevirke.probo.dk under Informationssider.

Næste bestyrelsesmøde:

2/12 2021

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.