Bestyrelsesmøde d. 27/9 2022

Rensning af tagrender på skure i gården

Der vil i den kommende periode blive renset tagrender på skure i gården.

Udskiftning af Techem varmemålere og app

Dette arbejde afventer de sidste par lejligheder, hvorefter der vil blive givet adgang til app med oversigt over varmeforbrug.

Byggeaffald i storskraldsrummet

Vær opmærksom på at byggeaffald ikke må placeres i storskraldsrummet uden forudgående aftale med vicevært. Byggeaffald er ikke storskrald og afhentes ikke af renovationsmedarbejdere.

Udlejning af ekstra kælderrum

Det er nu muligt for andelshavere at leje de overskydende kælderrum i foreningen. For flere oplysninger og oversigt over ledige rum, log ind på abdannevirke.probo.dk og find ‘Udlejning af ekstra kælderrum’ under ‘Informationssider’ øverst til venstre.

Vinduer mod gaden

Vær opmærksom på at når de øverste, koblede vinduer skal åbnes for indvendig pudsning, er det vigtigt at begge vinduesrammer er på ydersiden at tværbjælken. Hvis inderste vinduesramme hviler på tværbjælken, er der risiko for at vinduet kan falde ud! Se også video under ‘Procedurer og vejledninger’ på abdannevirke.dk.

Godt vådt efterår.

Næste bestyrelsesmøde:

26/10 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.