Bestyrelsesmøde d. 28/2 2023

Vandindtrængning i kælderen

I forlængelse af stormen Otto trængte der vand ind i kælderen under Dannevirkegade 22. Vi opfordrer kraftigt til at sørge for at anbringe fugt-følsomme genstande i kælderrum løftet fra gulvet og at undgå at sætte ting op ad ydermure.

Udskiftning af Techem varmemålere og app

Alle beboere har fået fremsendt mail fra Techem 17. november med et link til Techems hjemmeside. Det er her fremover muligt at følge sit varme og vandforbrug via hjemmeside og app.

Støj, musik og fester

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på foreningens husorden i forhold til støj, musik og fester:

“Musikafspilning og musikudøvelse er ikke tilladt i tidsrummet kl. 22-07. I weekenden ikke mellem 23-09. Private fester bedes varslet ved opslag i egen og nabo-opgang i god tid før festens afholdelse. Der skal dog stadig vises hensyn til naboerne!”

Det er stadig koldt udenfor

Da det kolde vejr påvirker dørpumperne. Vær derfor opmærksom på hvorvidt hoveddørene lukker for at forhindre adgang for uvedkommende. Såfremt man oplever problemer med dørene bedes dette meldes til viceværten.

Karrusel/spinner på legeplads

Der er bestilt ny spinner til legepladsen, som udskiftning for den defekte. Bliver opsat inden Påske hvis vejret tillader.

Udlejning via AirBNB

Såfremt man udlejer sin lejlighed midlertidigt via AirBNB, er det vigtigt registrere det på: www.abdannevirke.dk/korttidsfremleje

Byggeaffald i storskraldsrummet

Vær opmærksom på at byggeaffald ikke må placeres i storskraldsrummet uden forudgående aftale med vicevært. Byggeaffald er ikke storskrald og afhentes ikke af renovationsmedarbejdere.

Udlejning af ekstra kælderrum

Det er nu muligt for andelshavere at leje de overskydende kælderrum i foreningen. For flere oplysninger og oversigt over ledige rum, log ind på abdannevirke.probo.dk og find ‘Udlejning af ekstra kælderrum’ under ‘Informationssider’ øverst til venstre.

 

Næste bestyrelsesmøde:

21. marts 2023

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.