Bestyrelsesmøde d. 3/5 2021

Generalforsamling

Bestyrelsen afventer stadig en udmelding fra myndighederne, der muliggør at planlægge og afholde en generalforsamling.

Altaner

De gamle altaner er blevet efterset af en ekstern konsulent, som har konstateret at de er sunde og i god stand. Enkelte steder skaller malingen, men det er rent visuelt. Rapporten er lagt på hjemmesiden.

Altansejl

Der kommer snart info til alle beboere med altan mod gaden om opsætning af altansejl.

Der er bestilt 16 altansejl til altaner mod gården, som nu er sendt videre til All-cover.dk. Vi afventer nærmere info om levering.

Underfacader

Håndværkere er i gang med at give underfacaden mod gården en omgang, da det blev muligt at få kommunetilskud til dette. Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien. Undlad venligst at parkere cykler o.l. langs facaden, så de er i vejen for håndværkerne.

Henstilling af genstande på trapper forbudt

Efter den store oprydning på fællesarealerne er der blevet pænt, men det betyder ikke, at man kan begynde forfra med at opmagasinere genstande på fællesarealer – der køres fortsat hårdt på med oprydningen. Du må have en måtte foran døren, cykler i cykelkælderen og evt en barnevogn i barnevognsrummet – alt andet bliver bortskaffet uden yderligere varsel.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler fra byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så det kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Regnvandstønde

Der er opsat en regnvandstønde bag skraldeskuret i hjørnet Alsgade/Slesvigsgade.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d 8/6 2021.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.