Bestyrelsesmøde d. 31/3 2022

Fastelavnsfejring

Der var en god flok beboere i alle aldre. Tak til arrangørerne – skønt med noget liv i gården.

Indregulering af varmtvandsrør

Indregulering af varmtvandsrør er færdiggjort. Alle skulle nu gerne have passende mængder varmt vand i rørene.

Legepladsen renoveres

Legepladsen er shinet lidt op til sommeren – nyt sand er på vej.

1-årsgennemgang af tagprojekt

Alle beboere der havde meldt mangler ind til gennemgangen får snarest besked angående evt udbedring.

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 28/4 2022

Næste bestyrelsesmøde:

Efter generalforsamlingen

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.