Bestyrelsesmøde d. 5/10 2021

Udskiftning af varmtvandsrør

Den på GF vedtagne udskiftning af varmtvandsrør er igangsat. Lejlighedsvise afbrydelser må forventes indtil projektet er færdiggjort. For beboere langt fra varmecentralen, må der forventes at der kan være lang leveringstid på varmt vand.

Projektet forventes afsluttet primo november.

Duggede ruder

Grundet årstiden kan der være dug i de koblede ruder om morgen.

Espalierer

Opsætningen af espalierer med nye planter ved gadedørene er i gang.

Ventilation

Ventilationsdelen af projektet er endnu ikke færdiggjort. Der arbejdes fortsat på at komme til ende med det – er der beboere der har problemer med udsugningen bedes de orientere bestyrelsen hurtigst muligt. Vi gør opmærksom på at det ikke er tilladt at skrue på ventilationsventilerne.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Gårdforskønnelse

Initiativtagerne til gårdforskønnelsen arbejder på projektet. Planter i plantekasserne bedes fjernet inden den 20. oktober, da de skal tømmes og flyttes. Der er inviteret til plantedag den 24. oktober kl 10.00.

Næste bestyrelsesmøde:

27/10 2021

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.