Bestyrelsesmøde d. 5/5 2022

Generalforsamling

Der blev afholdt GF den 28/4 på Campus Carlsberg. Bestyrelsen takker for god ro og orden. Der indkaldes snarest til xGF for endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, ligesom referatet er lige på trapperne.

Bordbænkesæt olieres

De forventes olieret i den kommende uge.

Nye bænke

Der vil snarest blive indkøbt to nye bord-bænkesæt til gården.

Maling af håndfang på “gamle” altaner mod gaden

Vi afventer varmere nætter.

Planter ved gadedøre

Der arbejdes på at skaffe nye planter til erstatning for dem der ikke klarede vinteren.

 

Næste bestyrelsesmøde:

1/6 2022

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.