Bestyrelsesmøde d. 6/1 2022

Henvendelser til vicevært

Det gøres opmærksom på at der ikke kan sendes SMS til viceværten. Viceværttelefonen viderestiller opkald, mens SMS’er ikke ses! Skriftlig henvendelse til vicevært skal ske pr brev til viceværtkontoret eller mail til abdannevirke@yahoo.dk.

Udskiftning af varmtvandsrør

Der har været VVS’er rundt i Dannevirkegade 30-32, hvilket gerne skulle have udbedret de sidste problemer. I modsat fald bedes beboerne henvende sig til bestyrelsen.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen på bestyrelsen@abdannevirke.dk eller via brev til viceværtkontoret, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen. Nu hvor den kolde tid kommer, er det vigtigt at tjekke om der er utætheder i vinduerne og i givet fald indberette dem.

Kulden er her stadig …

… og den går i dørpumperne. Sørg for at lukke dørene efter dig.

Bestyrelsen ønsker alle beboere et glædeligt nytår!

Næste bestyrelsesmøde:

Opdateres her, når dato er fundet. 27/1 2021 kl 19.00.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.