Bestyrelsesmøde d. 7/6 2021

Generalforsamling

Bestyrelsen arbejder på at få afholdt generalforsamling hurtigst muligt.

Altansejl

Alle gadealtaner har fået opsat altansejl. Beboere med altan mod gården, som har tilkøbt altansejl kontaktes snarest.

Underfacader

Arbejdet er godt i gang, og man kan nu se den fine nye farve flere steder i gården. Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien. Undlad venligst at parkere cykler o.l. langs facaden, så de er i vejen for håndværkerne.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Vejbump i Slien

Der er opsat vejbump i Slien for at undgå farlige situationer med biler der kører gennem med høj fart.

Næste bestyrelsesmøde:

Bestyrelsen afventer udviklingen ifm generalforsamling. Dato udmeldes på hjemmesiden.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.