Bestyrelsesmøde d. 8/9 2021

Udskiftning af varmtvandsrør

Den på GF vedtagne udskiftning af varmtvandsrør er igangsat. Lejlighedsvise afbrydelser må forventes indtil projektet er færdiggjort.

Referat fra Generalforsamling og xGF

Referater fra GF og xGF er nu rundsendt til alle andelshavere samt lagt op på beboerportalen på https://abdannevirke.probo.dk. Andelshavere opfordres til at oprette sig som brugere derinde, hvis de endu ikke har gjort det.

Underfacader

Er færdiggjort. Der opsættes snarest nye håndfang i porten for at beskytte de fine vægge.

Espalierer

Der arbejdes på at få opsat espalierer med planter ved gadedørene. Det forventes opsat i løbet af oktober.

Ventilation

Ventilationsdelen af projektet er endnu ikke færdiggjort. Der arbejdes på at komme til ende med det – er der beboere der har problemer med udsugningen bedes de orientere bestyrelsen hurtigst muligt. Vi gør opmærksom på at det ikke er tilladt at skrue på ventilationsventilerne.

Fejl og mangler

Opdager man fejl og mangler relateret til byggeprojektet eller på altaner, bedes dette meddelt til bestyrelsen, så de kan komme med på 1-årsgennemgangen.

Gårdforskønnelse

Initiativtagerne til gårdforskønnelsen arbejder på projektet. Særskilt info følger.

Næste bestyrelsesmøde:

5/10 2021

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.