Bestyrelsesmøde onsdag d. 11/3 2020

Tag/vindues-projekt
Hovedstadens Bygningsentreprise A/S er i gang på ejendommen med etape 1 og etape 2 er startet. 

Udskiftningen af radiatorer er stort set overstået. 

Bestyrelsen er bevidst om at forløbet ikke har været problemfrit indtil videre, særligt hvad angår varsling. Bestyrelsen takker for den forståelse de berørte beboere har udvist. 

Vigtigt: Der kommer løbende varslinger fra hovedentreprenøren i jeres postkasser. Tjek også opslag i opgange og på hjemmeside. 

Internet
Bestyrelsen har fået henvendelser fra beboere der har problemer med deres internet. For at få et overblik har bestyrelsen udarbejdet et spørgeskema som kan findes på abdannevirke.dk/internet – det må meget gerne udfyldes også selvom man ikke oplever problemer!

Åben port, åbne mellemgange samt døre til cykelkældre og køkkentrapper
For at undgå at uvedkommende får adgang til gården samt ejendommen  og dermed evt. tyveri af eksempelvis cykler bedes alle hjælpe med til, at lukke såfremt man ser porten eller døre være åbne. 

Hovedstadens Byggeentreprise er blevet bedt om at huske at port og mellemgange så vidt muligt skal være lukkede.

Altan-projekt
Kommunen har nu givet byggetilladelse til vore altan-projektet. Umiddelbart har der ikke været nogle forbehold fra kommunens side. Vi afventer tidsplan fra Altana.

Ordinær generalforsamling
Årets generalforsamling er planlagt til torsdag d. 22. april. Så sæt gerne kryds i kalenderen.

 

Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 31. marts.

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator. 

Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.