Bestyrelsesmøde onsdag d. 24/6 2020

Tag/vinduesprojekt
Etape 1 er stort set færdig og næsten hele stilladset er fjernet. Bygningen ser flot ud. Der står dog stadig en del af stilladset, et såkaldt materialetårn, ud for Dannevirkegade 30 & 32. Det forventes fjernet i uge 29.

Etape 2 og 3 er godt i gang. Stilladset til etape 4 forventes påbegyndt opsat uge 29, dog er udfræsning af fuger så småt påbegyndt.

Varslinger kommer på generelt niveau med 14 dages varsel i opgangen, og følges op at specifikke varsler i postkassen senest 3 dage før.

Rydning af kælderrum ifm. isolering

Som en del af projektet skal loftet i kælderen repareres og der skal opsættes isoleringsbats. Etape 1 og 2 er færdige. Etape 3 og 4 forventes at skulle igang uge 30-32. HB varsler 14 dage før. Alle kælderrum skal isoleres.

Altanprojektet

Opsætning af altaner forventes at starte i uge 35. De sidste altaner forventes at blive opsat i foråret 2021. Yderligere information kommer senere.

Ordinær generalforsamling

Årets generalforsamling er nu planlagt mandag d. 31. august. Indkaldelse fremsendes senest 14 dage før.

TV-aftalen via YouSee

YouSee har varslet at de opsiger foreningens TV-aftale, hvilket desværre betyder at den fordelagtige pris på særligt grundpakken vil stige pr. 1. januar 2021.

Viceværtens kontortid afskaffes

Al henvendelse til viceværten kan ske via telefon 33 79 79 18 hverdage kl. 7.00-16.00 eller via mail eller fysisk brev i viceværtpostkassen.

Næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag d. 28. juli

Konstitueringen af bestyrelsen kan oplyses via administrator.
Bestyrelsessammensætningen fremgår af seneste ordinære generalforsamlingsreferat.